Test
Bengt Mattson

Gröna knappen
Flera gånger under de senaste åren har jag ställt frågan om när regeringen avser att "trycka på den gröna knappen". Senast jag nyttjade det uttrycket för att uppmana den svenska regeringen att väga in miljöaspekter i det generiska utbytet (det tvingande utbytet av en läkemedelsprodukt till dess billigaste generiska kopia) var för knappt ett år sedan (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/nar-trycker-regeringen-pa-den-grona-knappen/). Nu har frågan än en gång aktualiserats genom en forskningsstudie som visar på ett samband mellan priset på läkemedel och hur bra generell miljölagstiftningen är i produktionslandet, liksom hur väl lagen följs. Studien har diskuterats bland annat på TV i förra veckan och nu finns även en artikel på LIFe-time där både forskaren Joakim Larsson och jag kommer till tals. Läs och begrunda:  http://www.life-time.se/forskning/studie-dags-vaga-in-miljo-i-val-av-lakemedel/

Visst är det konstigt att vi 2017 fortfarande har en svensk lagstiftning som förbjuder miljöhänsyn, och bara fokuserar lägsta pris, när det gäller ett produktområde av så stor vikt för många männsikor som läkemedel inom öppen-vård.
 
 

Test
Bengt Mattson