Test
Bengt Mattson

SUDDEN är ett finskt projekt om läkemedel i miljön. Det är finansierat av The Strategic Research Council of the The Academy of Finland. I onsdags genomörde projektet en intressentdag där jag hade glädjen att få vara en "keynote speaker". Mitt anförande hade titeln Environmental Assessment of Pharmaceutical Products. Jag gav inledningsvis en bakgrund till hela frågan om läkemedel och miljö men gick sedan in specifikt på miljöbedömningar. Jag beskrev dels arbetet med miljöklassificering av läkemedelssubstanser på Fass.se (vilket ni kan läsa mer om här), dels arbetet LIF har bedrivit med hjälp av IVL gällande miljöbedömning av läkemedelsprodukter. IVL:s senaste rapport om det arbetet återfinns här.

Efter min keynote gav juristen Sabaa A. Khan en mycket intressant presentation om internationell lagstiftning gällande kemikalier generellt och läkemedel specifikt. Här fick vi fördjupa oss i bland annat SAICM:s arbete inom läkemedelsområdet

Därefter presenterades tre företagsexempel på "gröna initiativ" inom läkemedelsområdet. Bland annat gav min finska Pfizer-kollega Pasi Virta två "green chemistry-exempel", där produkternas tillverkningsprocesser har förändrats i en riktning mot väsentligt lägre miljöpåverkan.

 

Pasi Virta från Pfizer Finland
Pasi Virta, Pfizer Finland, presents Green Chemistry

Pasi lyfte som avslutning på sin presentation den viktiga frågan om hur hälso- och sjukvården kan hjälpa till i en grön omställning av industrin. Det måste ges någon form av "gröna incitament" som belönar de goda initiativen som görs. Om hälso- och sjukvården, i alla de olika inköpsprocesser som finnes, enkom belönar lägsta pris så motverkar det till stora delar en grön omställning. Miljöinvesteringar behövs för att minska miljöbelastningen från läkemedel, och då måste de investeringarna på något sätt betala sig.

Pasis avslutande bild sa som ni ser ovan följande:

What if green manufacturing...

- efforts were taken into account in hospital tenders?
- achievements could be taken into account when evaluating pricing and reimbursement applications?
- acheivements could be used in advertising, even for general public?

Test
Bengt Mattson