Test
Bengt Mattson
Nu skapar vi en strategisk plan för vårt miljö- och CSR-arbete Idag träffades Pfizers CSR-råd för att diskutera vår framtida strategi och plan med vårt arbete inom "Ansvarsfullt företagande". Vårt CSR-råd träffas kvartalsvis och består av representanter från företagets olika delar, samt även en extern CSR-expert som hjälper oss att ta in ett externt perspektiv. Den plan som vi nu utvecklar ska tydligt koppla CSR-arbetet till vår affärsverksamhet. Vi är tydliga med att vi inte ska genomföra projekt och aktiviteter baserat enkom på "välgörenhet" eller "filantropi" utan att även affärsperspektivet skall vara tydligt:
  • Goodwill-skapande i samhället och byggande av vårt varumärke
  • Skapa stolthet bland våra nuvarande medarbetare och utgöra en del av vårt "Employer Branding-arbete"
  • Byggande av framtida marknader, exempelvis gneom att bidra till fungerande infrastruktur i tredje världen
  • Minska verksamhetsrisker
Jag kommer löpande i bloggen diskutera hur olika aktiviteter som vi gör stödjer vår affär, och även hur andra företag och organisationer bygger sina affärer via sitt CSR-arbete.
Test
Bengt Mattson