Test
Bengt Mattson


Pfizer är sedan början av detta år medlem i CSR-nätverket CSR Sweden. Andra medlemmar i nätverket är Johnson & JohnsonSvenska Spel, ABB, Löfbergs Lila, IBM, SAS, Posten, McDonald's (Om McDonald's_Samhällsansvar), Axfood, Nestlé, Danske Bank, Fabege, Astra Zeneca, SPP, Samhall, Reitan Servicehandel och Telge. Jag tycker att spännvidden av verksamheter på ett mycket bra sätt visar näringslivets mycket breda intresse av CSR och ansvarsfrågor, samt möjliggör spännande diskussioner i och med att nätverkets medlemmar har med sig olika perspektiv och erfarenheter. Följ länkarna ovan som går till företagens CSR och/eller miljösidor och låt dig inspireras. Det görs enormt mycket bra CSR- och miljöarbete i våra svenska företag!

Dagens diskussion på mötet rörde bland annat de "Europeiska utmaningar" som CSR Europe (den europeiska samverkansorganisationen) ställt samman:

- demographic change
- climate change and scarcity of natural resources
- accelerating tecnology (r)evolution
- TR(AID)
- mental health and wellbeing
- evolving societies and social divide

Vi tittade också på CSR-frågan från ett antal olika perspektiv:

1. Transforming markets
2. Inclusive societies (skils for entrepreneurship and employability)
3. Health and Wellbeing (improving quality of life)
4. Re-connecting communities (collaborating for cultural change)
5. Transparency for Trust (measuring and communicating ESG performance)

Flera av dessa utmaningar och perspektiv kan behöva mer diskussion för att man skall förstå innebörden fullt ut. Jag lovar att återkomma framgent allt eftersom CSR Sweden's arbete framskrider.

Test
Bengt Mattson