Test
Bengt Mattson

SWEDISH SUMMARY: LIF:s (de forskande läkemedelsbolagen i Sverige) expertgrupp för miljöfrågor träffades idag för årets första möte. Vi träffas vanligtvis 4 gånger per år och mötenas agendor är vanligtvis fullmatade med ärenden. Så också idag. På agendan idag fanns exempelvis IMI-projektet Eco Risk Prediction (som du kan läsa mer om på sidan 164 via denna länk), kommande seminarier där Läkemedel och Miljö står på agendan (hos NMC den 12 februari och med Sveriges Farmaceuter den 18 februari) och pågående remisser (exempelvis angående producentsansvar för läkemedel och om Nanomaterial). Självklart diskuterade vi även pågående arbeten inom den Nationella Läkemedelstrategin (där LIF ansvarar för Uppdrag 7.2 och där jag på fredag ska presentera den framtagna miljöbedömningsmodellen för styrgruppen för FN:s projekt gällande gröna upphandlingar av läkemedel), och arbetet tillsammans med landstingen gällande Uppföljningsportalen.


LIF's (the research-based pharmaceutical industry in Sweden) Expertgroup Environment met today for the first time 2014. We usually meet 4 times a year, and our agendas are most often full of interesting topics. The agendas give a pretty good picture of what's going on in the field of pharmaceuticals and the environment. Today we discussed among other things the IMI project Eco Risk Prediction (read more on page 164 via this link), upcoming seminars with pharmaceuticals in the Environment on the agenda (with NMC on Feb 12 and with the Association of Swedish Pharmacists on Feb 18) and some ongoing public consultations (unused medicines and nano materials). We also discussed the Swedish National Pharmaceutical Strategy where LIF is responsible for Task 7.2 which includes the development of an environmental assessment model for pharmaceutical products. The assessment model will be presented to the steering team of UN's initiative on green procurement of pharmaceuticals on Friday in "UN City" in Copenhagen. I'll come back with an update regarding those discussions after Friday. And on our agenda we also had the web-tool for follow-ups of environmental and social requirements in public procurement (to read more on this topic see for instance my blog post from June 13, 2013).


Good and interesting discussions as always!

Test
Bengt Mattson