Test
Bengt Mattson

Igår var jag nere i Bryssel för att leda ett möte med den europeiska läkemedelsindustrins arbetsgrupp gällande "Läkemedel i miljön" (Pharmaceuticals in the Environment - PiE). Arbetsgruppen som kallas IAI PIETF är gemensam för alla de tre olika branschföreningarna i Europa - AESGP (tillverkare av receptfria läkemedel), EGA (generikaindustrin) och EFPIA (den forskande läkemedelsindustrin). Vi hade många olika punkter på dagordningen - huvudfokus såklart på hur arbetet fortskrider vad gäller industrins inspel, EPS, gällande kommissionens arbete med en PiE Strategy. EPS, Eco-Pharmaco-Stewardship, innehåller som ni vet sen tidigare tre pelare ("pillars") som vi anser kan hantera många av de olika frågeställningar som såväl vi som våra intressenter har gällande läkemedel i miljön.
Meeting IAI PIETF in Brussels Feb 24, 2016
Som en del i vår intressentdialog hade vi vid gårdagens diskussioner besök av Anja Leetz from HCWH (Health Care Without Harm). Det är av enormt stort värde för alla aktörer att i dialog vrida och vända på olika aspekter med läkemedel och dess potentiella miljöeffekter. Vi har sedan flera år en värdefull dialog med HCWH, bland annat tydligt genom vårt gemensamma seminarium i Bryssel 24 okt 2014.Vi är självklart inte överens om allting, men diskussionerna oss emellan är utvecklande för båda parter - precis så som en god intressentdialog ska vara!

Test
Bengt Mattson