Test
Bengt Mattson

SWEDISH SUMMARY: Idag har jag varit uppe på Campus KTH och deltagit i två möten arrangerade av IVL Svenska Miljöinstitutets temakommitté för Vatten & Mark. Under förmiddagen diskuterade vi bland annat ekosystemstjänster och LCA (livscyckelanalyser) tillsammans med temakommittén RePA (Resurseffektiva Produkter och Avfall). Mycket spännande! Och under eftermiddagen hade temakommittén för Vatten & Mark ett "vanligt" kommittémöte där vi bland annat följer upp den samfinasierade forskningen inom området.

IVL, Campus KTH

IVL, Campus KTH

I have spent my day at IVL Swedish Environmental Research Institute at Campus KTH in Stockholm. I have participated in two meetings arranged by IVL's research committee Water & Land/Soil. The first meeting was run jointly with the research committee on Resource Efficient Products and Waste, and we discussed among other things Ecosystem Services and Life Cycle Assessments. Very interesting and inspiring!

In the afternoon the committee on Water & Land/Soil has one of the regular committee meetings where we initiate and follow-up on research projects in the so called "jointly financed" portfolio (50% paid by government, 50% paid by industry).

Test
Bengt Mattson