Test
Bengt Mattson

I have written about Public Procurement and green perspectives of that several times here at the blog. See for instance my blog post from Dec 1. The ongoing Public Procurement Committee (in Swedish: Upphandlingsutredningen) is very interesting to follow when it comes to the issues I have discussed over the years. And earlier today in the daily newsletter MiljöRapporten Direkt, Anders Wijkman from the Public Procurement Committee gave some very interesting comments on some gaps he feels exist in today's processes. One of the things he stresses is follow-up of green requirements. This is well in line with the comments the industry have had over the years. As you know, the official LIF position is that industry welcomes green and social requirements but they have to be followed up!

 From MiljöRapporten Direkt:

"... Enligt Anders Wijkman som leder upphandlingsutredningen handlar problemet även om uppföljning. – Det är helt centralt att tuffa miljökrav ställs. Lika viktigt är dock att följa upp kraven och kunna verifiera att man fått vad man efterfrågat. Där har det brustit mycket hittills. Jag är övertygad om att vi kommer med ett vasst betänkande när utredningen är klar till slutet av året..."

Test
Bengt Mattson