Test
Bengt Mattson

SWEDISH SUMMARY: På DN-debatt i tisdags skrev professor Allan Malm om företagens nya roll i samhället. Näringslivet är enligt Allan Malm den enda institutionen i samhället som både har resurser, kompetens och innovationskraft som är i paritet med de utmaningar samhället står inför. Den stora möjligheten, skriver Allan M, ligger i att engagera hela företagets innovationskraft i samhällsfrågorna, det vill säga att stimulera företagen att söka nya affärsmöjligheter på områden där man kan bidra till att lösa problem i samhället samtidigt som man tjänar pengar. Jag anser att Pfizers initiativ "Inte-bara-läkemedel" (på engelska: "more-than-medication") är ett bra exempel på dylik utveckling!

DN-debatt published a very interesting article by Professor Allan Malm on April 30. The article describes a new role for industry in society. Instead of focusing different stakeholders' interest, Allan Malm argues that "shared value" between society and enterprises should be the guiding star. Allan Malm's opinion is that only industry has the resources, competence and innovation power to solve the great challenges in society today. Industry's great potential is to engage the entire organization's innovative power in identifying business opportunities in areas where there are great needs in society. You could "do the right thing" on the same time as you are making money. That's a very modern way of looking upon CSR!

You know from several earlier blog posts that I am a strong advocate for inclusion of preventive initiatives and wellness creation programs in the pharmaceutical industry's offer to society (see for instance my blog posts from Oct 11 2012, March 22 2012, and Oct 4 2011 or Pfizer Canada's initiative more-than-medication). Offering our competence, connected with services and products, that helps preventing illnesses in society and which builds public health must be a very good example of "conscious capitalism" as it is called by Allan Malm.

Test
Bengt Mattson