Test
Bengt Mattson

Mobilize Against Malaria - Pfizers program för att stoppa spridningen av malaria i Ghana, Kenya och Senegal

Väldigt ofta får jag frågor från personer som jag träffar som undrar varför läkemedelsindustrin inte arbetar med "tredje världens sjukdomar". Jag förstår delvis var denna uppfattning kommer ifrån, även om jag absolut vill påstå att uppfattningen är felaktig. Jag tycker det finns skäl att vara självkritisk för vår industri. Vi är dåliga på att kommunicera kring de olika satsningar vi gör inom exempelvis malaria och tuberkulos. Jag har tidigare på bloggen diskuterat delar av de satsningar som Pfizer gör till stor del fokuserat på Afrika. Dessa program brukar vi kalla "Pfizer Investsments in Health". Ett av dessa program är "Mobilize Against Malaria".

Malaria - stort problem i Afrika
Malaria - stort problem i Afrika

Malaria är den vanligaste dödsorsaken för barn under 5 år i Afrika, och den står för cirka 10% av all dödlighet på den Afrikanska kontinenten. "Mobilize Against Malaria" (MAM) är ett fem-årigt program som Pfizer startade 2007. Fokus ligger på att stoppa spridningen av malaria i Ghana, Senegal och Kenya. Pfizer samarbetar med flera organisationer i detta program, bland andra Family Health International och IntraHealth International, och valet av fokusländer baseras dels på diskussioner med våra samarbetspartners var vårt arbete kan resultera i "största sociala förbättring" samt också var insatserna kan utgöra en "kommersiell möjlighet" för Pfizer på sikt. Som jag skrivit tidigare här på bloggen så tycker jag att det är bra att man är tydlig med att det finns en affärsmässig koppling även på de mest "filantropiska CSR-projekten". Jag tycker absolut inte att vi behöver skämmas för att vi utöver att hjälpa folk i stor nöd i bland annat Afrika genom våra utvecklingssamarbeten, även långsiktigt bygger ett underlag för en framtida fungerande läkemedelsmarknad i dessa länder. Arbetet för att stoppa spridningen av malaria fortsätter och vi inleder kontinuerligt nya samarbeten för att förstärka programmen. Det senaste samarbetet, kring en ny malariamedicin, offentliggjordes igår - du kan läsa mer om det via denna länk.

Test
Bengt Mattson