Test
Bengt Mattson


Igår var det releaseparty för boken "En frisk framtid - Läkemedel i ett hållbart samhälle". Boken är utgiven i samarbete mellan MistraPharma, Apoteket AB och Stockholm läns landsting. För de som vill beställa boken så görs det via Apoteket AB, [email protected], eller per tel 08-466 10 70.
Efter ett inledande mingel introducerades boken av Ethel Forsberg, generaldirektör för Kemikaliesinspektionen samt ordförande i MistraPharmas styrelse, och hon lämnade sedan över ordet till moderatorn Charlotte Permell. I den informella paneldiskussionen deltog sedan Christina Rångemark Åkerman, generaldirektör för Läkemedelsverket, den amerikanska författaren och forskaren David J. Triggle, Barbro Westerholm, riksdagsledamot och läkare, Christina Rudén, programchef på MistraPharma, Kairos Futures trendspanare Anna Kiefer och jag.

Diskussionen kom såklart att handla om de eventuella miljörisker som finns med läkemedel och vad som behöver göras för att öka kunskapen inom området. Men självklart påtalades också värdet av läkemedel i samhället - jag påtalade exempelvis själv att om det inte hade varit för min astamamedicin så hade jag faktiskt varit död... Och eftersom läkemedelssubstanserna har en sådan stor betydelse för väldigt många männsikor är det självklart av största vikt att de tillverkas, hanteras och används på ett ansvarsfullt sätt. Felbehandling av patienter, vare sig det en är "överbehandling" eller en "underbehandling", är inte acceptabelt! Rätt behandling, till rätt patient, i rätt tid - det är väl något vi alla kan vara överens om. Naturligtvis kom vi även att diskutera tillgången på läkemedel i tredje världen, och vad som kan göras för att skapa hållbara samhällen världen över. En ytterligare aspekt som publiken visade stort intresse för var tillverkning i utvecklingsländer, exempelvis Indien. Intresset för denna fråga visar vilket stort genomslag de artiklar som skrivits om frågan i Läkemedelsvärlden samt i internationell press har haft. Artiklarna redivisar studier gjorda bland andra av Joakim Larsson samt Cecilia de Pedro har jag kommenterat här på bloggen tidigare, exempelvis 4 februari. Jag rekommenderar er alla som är intresserade av denna frågeställning att anmäla er till det seminarium som anordnas 29 april i regi av IVL, LIF (Läkemedelsindustriföreningen) och Läkemedelsverket. Seminariet kallas "Läkemedelsproduktion i lågkostnadsländer - drabbas miljön?" och blir en spännande diskussion bland annat med tanke på att Läkemedelsverket ska lämna en rapport i slutet av 2009 på sitt regeringsuppdrag som jag beskrev här på bloggen den 8 januari.

Releasepartyt avslutades med ännu mer mingel vilket gav oss alla en bra möjlighet att fortsätta diskussionen kring läkemdel och deras roll i ett hållbart samhälle. Stort tack MistraPharma för en mycket spännande eftermiddag!

Hälsa är någonting synnerligen centralt i vår strävan efter en frisk framtid och hållbara samhällen. Och därför känns det även i detta blogginlägg rätt att upprepa mitt mantra:

…För övrigt anser jag att hälsa bör finnas med på schemat…

Test
Bengt Mattson