Test
Bengt Mattson

Igår och idag håller MistraPharma-projektet möte på Aspenäs hotell i Lerum. Jag deltar tillsammans med Charlotte Unger (MistraPharmas styrelseordförande)  i projektmötet representerande projektets styrelse/styrgrupp. Fantastiskt spännande! Det är en ynnest att direkt få ta del av världsledande forskning inom läkemedel och miljö-området, och lyssna på diskussionerna forskarna emellan. En stor del av diskussionerna på detta möte har fokuserat planerade aktiviteter inför 2015, vilket är det avslutande året för projektet. Ur styrelsens perspektiv är det en central fråga hur resultaten kan spridas i samhället till relevanta målgrupper. Hur säkerställer vi att kunskapen kommer samhället till nytta? Uppnådda resultat hitintills hittar ni enklast på Mistra-Pharmas hemsida (under "Outcomes"). 

Aspenäs hotell i Lerum 

Aspenäs hotell i Lerum

ENGLISH VERSION: Yesterday and today all colleagues from the MistraPharma-project meet at Aspenäs hotel in Lerum (outside Gothenburg). I am participating in the meeting together with Charlotte Unger (chair of the MistraPharma Board) representing the board. I find these meetings extremely interesting. I think it is fantastic to be allowed to take part of the discussions of world-leading research on Pharmaceuticals in the Environment (PiE). An important part of the discussions at this project meeting has been planned activities and deliverables for 2015, the final year of the 8 year research project. From the board's perspective it is crucial to secure that the results and conclusions from the project is shared with all relevant groups in society. The knowledge generated should be used as relevant in society. The results so far from the MistraPharma project is most easily found at MistraPharma's website (under "Outcome").

Test
Bengt Mattson