Test
Bengt Mattson
Idag var det formell kick-off för det nya stora forskningsprojektet MISTRA-Pharma. Ett antal mycket kompetenta forskningsgrupper i Sverige har fått 44 miljoner (under 4 år) för att klarlägga eventuella risker med läkemedelssubstanser i miljön och de åtgärder som vid behov kan nyttjas för att minska eventuell påverkan. Jag rekomenderar er verkligen att titta in på MISTRA-Pharmas hemsida och läsa om denna stora satsning från MISTRAs sida. Ordförande i styrelsen för projektet är Ethel Forsberg (Kemikalieinspektionens generaldirektör) och programmet leds av Christina Rudén på KTH i Stockholm. Jag sitter med i styrelsen och kommer regelbundet att återkomma till detta projekt i denna blogg.
Test
Bengt Mattson