Test
Bengt Mattson

Idag har LIF och landsting/regioner inom Sjuklövern-samarbetet haft en seminariedag på Akademiska sjukhuset i Uppsala om läkemedel och miljö. Seminariet hade utgångspunkt i en uttalad vision för år 2025: ”Läkemedel i miljön är inte längre ett problem” (https://www.lif.se/kalendarium/2018/180207-vision-2025-lakemedel-i-miljon-ar-inte-langre-ett-problem.-hur-vill-vi-gora/). Det blev många spännande diskussioner. Såväl utmaningar som lösningar presenterades utifrån olika aktörers perspektiv och genom läkemedlens hela livscykel: från tillverkning, via upphandling och användning, till kvittblivning (avfallshantering och rening).

Som synes här var det ett digert program, med många kompetenta föreläsare, som modererades skickligt av Marie-Louise Ovesjö:

TILLVERKNING

I en global värld finns ett tydligt fokus att hitta en mer hållbar läkemedelsanvändning ur flera aspekter. Hur kan vi skapa framtidens hållbara läkemedelskedja från fabriken till användaren? Under denna del kommer vi bl.a. att diskutera om det finns gröna läkemedel och vad som innefattas i det – allt från fabriker utan utsläpp till eldrivna självkörande lastbilar och patienter som får rätt läkemedel i rätt tid.

Perspektiv myndighet – Kia Salin, miljöstrateg, Läkemedelsverket
Perspektiv läkemedelsindustri – Bengt Mattson, sakkunnig Policy, LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Perspektiv fabrik – Denise Karlgrim, miljöansvarig, Pfizer produktionsanläggning Strängnäs

LÄKEMEDELSANVÄNDNING

Vad kan förskrivare, landsting, myndigheter, apotek och patienter göra för att minska läkemedelsrelaterad miljöpåverkan? Vilka verktyg finns, vad skulle vi önska?” Det krävs klokskap, miljötänk och engagemang när vi ordinerar, (upp)handlar och kasserar läkemedel – oavsett om vi är förskrivare eller patient kan alla bidra med något. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ger genom chefsekonom Douglas Lundin sin bild på framtiden och läkemedelskommittéer berättar hur drömscenariot ser ut 2025 om upphandling, förskrivning och användning av läkemedel, tillsammans med upphandlingsmyndigheten.

Perspektiv myndighet: Douglas Lundin, chefsekonom, TLV
Perspektiv landsting: Thomas Lindqvist, Läkemedelskommittén Uppsala
Perspektiv myndighet: Margareta Bergh, Upphandlingsmyndigheten

RENING

Rening av läkemedelsrester i avloppsvatten är en av grundstenarna i problematiken, även om det inte är hela lösningen. Hur ser branschföreningen Svenskt Vatten på denna problematik, vad kan egentligen svenska kommunala reningsverk göra? Har vi ett reningssteg för läkemedelsrester redan till år 2025? Och vad kan göras uppströms reningsverken – kan punktkällor som sjukhus rena sitt vatten själva? På Akademiska sjukhuset i Uppsala testar man olika tekniker för att minska spridningen av läkemedel, med fokus på antibiotika, från sjukhuset och under denna del får du höra om resultaten hittills. Du får även veta vad en av Sveriges främsta forskare på området har att berätta om vad läkemedelsrester faktiskt har för effekter i miljön.

Perspektiv avloppsbranschen – Anders Finnsson, Svenskt vatten
Perspektiv punktkällan – Sofia Svebrant, projektledare, reningsprojektet Akademiska sjukhuset
Perspektiv miljöeffekter av läkemedel – Jerker Fick, docent, Umeå Universitet

Det finns mycket att berätta från dagens presnetationer och de diskussioner som fördes. Jag väljer dock att framförallt lyfta fram presentationerna av

Denise Karlgrim (miljöchef, Pfizer Strängnäs) som ni ser på bilden ovan, redovisandes miljöarbetet på Pfizers fabrik i Strängnäs. Jag tror det är mycket värdefullt för alla att få mycket konkreta och handgripliga exempel på hur industrin jobbar med att ständigt minska miljöpåverkan från tillverkningen

Thomas Lindqvist (från läkemedelskommittén i Uppsala) som liksom Denise gav mycket klara och konkreta exempel på vad som kan göras, och vad som redan görs, inom hälso- och sjukvården.

I övrigt väljer jag att hänvisa till den flod av tweets som skickades under seminariet. Ni hittar dem under hashtaggen #miljovision2025 alternativt om ni tittar på mitt twitterflöde @CSRBengt (www.twitter.com/CSRBengt)

Test
Bengt Mattson