Test
Bengt Mattson
Regeringen vill se över de svenska miljömålen - vilken roll kan vi spela i det arbetet? Jag har nu på allvar kommit tillbaka till jobbet efter semestern. Semestern har förutom att den gett mig möjlighet till sol, bad, avkoppling och samvaro med familj och vänner även gett mig tid för reflektion kring hållbar utveckling, CSR och miljöfrågor. Var är samhället på väg? Vilken roll vill jag personligen ha i den processen, och vilken roll vill Pfizer och övrigt näringsliv ha? Mycket värdefullt att ta chansen att höja blicken och titta bort mot horisonten.

Solnedgång över Jotunheimen
Solnedgång över Jotunheimen

Även om denna bild visar en solnedgång i Valdres i norska fjällen, så är det min fulla övertygelse att framtiden egentligen är ljus. Jag har en i grunden positiv och optimistisk syn på vår framtid, kanske är det egentligen nödvändigt om man ska orka med att arbeta med CSR och miljöfrågor. Med anledning av mina "semesterreflektioner" är det späannade att se att regeringen i dagarna har gett Rolf Annerberg, generaldirektöt på FORMAS, i uppdrag att se över miljömålssystemet. Bland annat ska han analysera näringslivets roll i arbetet och titta på hur man bättre kan ta till vara företagens engagemang och arbete. De svenska miljömålen (miljömålsarbetet sjösattes 1999) är ett sätt för den svenska riksdagen att "blicka mot horisonten" och att nu låta Rolf Annerberg se över arbetet och dess processer är viktigt, och självklart tycker jag att det är extra intressant att det tydligt påpekas att han ska titta på hur företagens engagemang bättre kan tas till vara. Jag tror att både näringslivet och samhället i övrigt kan bli bättre på att utbyta erfarenheter och öppna upp för gemensamma satsningar än vad vi gjort hitintills. Det finns mängder med bra initiativ som kan sporra andra aktörer - jag har i många tidigare inlägg på bloggen gett exempel på initiativ där jag tycker att vi inom Pfizer uppvisat ansvarstagande på ett bra sätt, men självklart har också vi massor att lära av andra företag och organisationer. Jag hoppas att Rolf Annerbergs utredning kan leda fram till att vi får en möjlighet att lära oss mer och att inspireras till nya initiativ, till gang för såväl miljö men också behövande inte bara i Sverige utan över hela jordklotet. Pfizer, liksom övriga aktörer inom Svenskt Näringsliv, ser med intresse fram mot den kommande dialogen. Inger Strömdahl från Svenskt Näringsliv har kommenterat utredningsuppdraget och välkomnar initiativet. Sammanfattningsvis skulle jag vilja avsluta med ytterligare en bild från Valdres i Norge, där utblicken går bort mot Jotunheimen - visst ser det väl ändå ljust ut i horisonten!

Dagsvy över Jotunheimen
Dagsvy över Jotunheimen

Test
Bengt Mattson