Test
Bengt Mattson

Jag har vid många tillfällen diskuterat hållbarhetskriterier och offentlig upphandling av läkemedel här på bloggen. Jag har dels berört den svenska situationen där kriterier har funnits med i upphandlingen i mer än tio år nu. Jag har påtalat att vi från industrin välkomnar kriterierna, men att vi anser att landstingen har lagt alldeles för lite resurser på att följa upp de ställda kriterierna. De olika företagens hållbarhetsprestanda spelar också alldeles för liten roll när landstingen beslutar om kontrakten – lägsta pris vinner i stort sett alltid. Jag har även berört den internationella utvecklingen gällande hållbarhetskriterier, där FN:s arbete som ni kan läsa om på https://savinglivesustainably.org/ är en av de viktigaste processerna.

Idag tänkte jag rikta blicken mot Norge. Ni läste kanske mitt blogginlägg från den 1 februari (http://www.ansvarsblogg.se/bra-diskussioner-om-upphandling-av-lakemedel-i-norge/) där jag kort beskrev den pågående utvecklingen av miljökriterier för den norska upphandlingen av läkemedel som görs av Sykehusinnkjöp (http://sykehusinnkjop.no/divisjoner/). Den norska läkemedelsindustriföreningen LMI och Sykehusinnkjöp har kommit långt i sina diskussioner och de förslag på kriterier som nu ligger på bordet torde hjälpa till att driva hållbarhetsinnovationer i sektorn. Spännande! Läs mer via denna länk: http://www.lmi.no/2018/03/02/endelig-belonnes-miljo-innovasjon/

Test
Bengt Mattson