Test
Bengt Mattson

Ny Teknik publicerar idag artikeln "Så ska svenska läkemedel bli miljövänligare". Artikeln beskriver kortfattat AstraZenecas arbete med miljöinspektioner vid tillverkningsenheter i exempelvis Indien, samt landstingens ambitioner att ställa krav kopplat till tillverkning i offentlig upphandling. Jag tycker det är positivt att Ny Teknik lyfter fram ett av de branschledande exemplen på leverantörsgenomgångar och -inspektioner. Och jag rekommenderar alla som vill veta mer om hur de stora globala läkemedelsföretagen arbetar med leverantörer och tredje-parts-tillverkare att kontakta Camilla Nykvist på AstraZeneca. Hon är absolut en av de allra kunnigaste inom detta område här i Sverige. Jag tycker också att ni skall ta er en titt på all den information som finns publicerad på nätet kring industrins samarbetsinitiativ kring leverantörsgenomgångar och -inspektioner: Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI).

The Pharmaceutical Supply Chain Initiative
The Pharmaceutical Supply Chain Initiative

Inom detta initiativ samarbetar ett antal företag som har höga ambitioner och bra program på plats med att hitta synergier och samverkan för att gemensamt nå än längre. Vill ni veta mer om Pfizers program så följ denna länk. Deltagande företag i PSCI är:

Abbott AstraZeneca Eli Lilly GlaxoSmithKline Johnson & Johnson Merck Novartis Novo-Nordisk Pfizer Roche Shire Pharmaceuticals
I artikeln i Ny Teknik beskriver Theres Olsen, från Landstingens miljönätverk och Uppsala läns landsting, de ambitioner som finns inom landstingen i denna fråga:

"Vi vill veta vilken miljöpåverkan våra läkemedel har, och kunna gå på de stora miljöbovarna"

För att detta skall kunna göras inom ramen för offentlig upphandling pågår för närvarande ett arbete inom Miljöstyrningsrådet. I ett samarbete mellan alla olika intressenter, såväl vi från industrin som aktörer från det offentliga, omarbetas just nu kriterierna för upphandling så att de även ska omfatta miljön i produktionsledet. Det är en allt annat än enkel fråga hur kriterierna skall ställas, och hur de skall kunna utvärderas. Men som vi från Läkemedelsindustriföreningen (LIF) i olika sammanhang redan tidigare har framfört så välkomnar vi tydliga krav och kriterier under förutsättning att de är rättvisa, rimliga och att de följs upp. Uppföljning är enormt viktigt för att inte "oseriösa" aktörer genom att framställa sig i bättre dager än vad de i verkligheten är skall få orättfärdiga fördelar.

Test
Bengt Mattson