Test
Bengt Mattson

Har ni följt mig här på Ansvarsbloggen under åren, så vet ni att en av mina absoluta käpphästar är att det borde tas miljöhänsyn i det generiska utbytessystemet. Så görs ej idag. När TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) utser en så kallad "periodens vara" så är det enkom lägsta möjliga pris som bestämmer vilket läkemedel som apoteket ska expediera till dig som kund. Att lagstiftningen ser så ut 2018 är i det närmaste otroligt - en förändring måste komma!

Antibiotikaområdet torde vara ett ganska självklart val att inleda detta förändringsarbete. På Svenska Dagbladets debattsida skriver jag och min LIF-kollega Jonas Vikman om detta. Vi hoppas att Sverige står upp och ikläder sig ledartröjan även gällande denna fråga, på liknande sett som Sverige har gjort gällande andra perspektiv på antibiotikaresistensutmaningen. Sverige kan genom att ta miljöhänsyn inom generikasystemet visa på ansvarstagande gällande läkemedel och miljö, och därigenom vara en trovärdig pådrivare i det internationella arbetet gällande läkemedelsrester i miljön. Flera av de pågående internationella initiativen inom läkemedel i miljön ("Pharmaceuticals in the Environment") beskrivs i en artikel i PharmTech, där bland andra jag svarar på frågor om industrins syn på nödvändiga åtgärder.

Test
Bengt Mattson