Test
Bengt Mattson
Pfizer Strängnäs
Idag var Pfizers koncernmiljöchef Steve Brooks och Europamiljöchefen Declan Kielty på besök på Pfizers anläggning i Strängnäs. Vi hade intressanta diskussioner dels om Pfizers globala miljöarbete, dels om miljö-hälsa-säkerhetsarbetet på Strängnäsfabriken. Jag hade förmånen att få presentera hur vi jobbar med hållbar utveckling och externa intressenter här i Sverige. Denna blogg är såklart en viktig del av kommunikationsplattformen för "Pfizer Green Journey".
ENGLISH SUMMARY: Steve Brooks (Vice President, Global EHS at Pfizer) and Declan Kielty (head of the European EHS Team at Global EHS) visited the Pfizer manufacturing facility in Strängnäs, Sweden, today. In addition to good discussions on the global Pfizer programs, and on the EHS programs at the Strängnäs facility, I  had the privilege to present how we collaborate and interact with external stakeholders in Sweden on sustainability issues.
 
 
Test
Bengt Mattson