Test
Bengt Mattson

I have been discussing Environmental Aspects and Pharmaceuticals, including discussions upon green pharmaceuticals and non-green pharmaceuticals (could they be called "brown pharmaceuticals"?), with Swedish Patient Advocacy Groups (PAG) today. With respect to these PAGs I will write this blog post in Swedish.

Idag och imorgon anordnar LIF (Läkemedelsindustriföreningen) höstens så kallde Flerlänsmöte. Deltar på mötet gör läns-/regionala föreningarna inom HSO (Handikappförbunden). Jag har idag på mötet givit en presentation kallad "Miljöaspekter och läkemedel". Presentationen tog upp frågeställningar av typen "miljöpåverkan från tillverkning", "miljöpåverkan från konsumtion" och "eventuella miljökonsekvenser av generikareformen". Speciellt den sista punkten fanns det stort intresse omkring, och det var även med stort intresse som jag själv önskade följa hur Sven-Erik Hillver från Läkemedelsverket (LV), som talade efter mig, skulle kommentera frågeställningen.

Miljöaspekter och läkemedel har jag i generella termer diskuterat flera gånger här på bloggen (exempelvis den 27 april, 2010), men det finns också enormt mycket information på andra ställen på nätet, exempelvis på Pfizers globala hemsida, på fass.se, på LIF:s hemsida, på MistraPharmas hemsida, på Läkemedelsverkets hemsida, på janusinfo.se, hos Region Skåne och hos Apoteket. Men den dominerande diskussionen det sista året har varit kring utsläpp från läkemedelstillverkning samt kopplingar till förmånssystem och generikareformen (läs exempelvis blogginlägget från den 16 augusti i år som en inledning till den diskussionen).

Som sagt var, störst intresse visade åhörande på Flerlänsmötet för frågan med utsläpp från tillverkning och dess koppling till generikareformen. Som jag sagt tidigare här på bloggen tycker jag att artikeln i Veckans Affärer nu på sensommaren beskriver problemet mycket tydligt. Där visas tydligt att det är sannolikt att kostnaden för västvärldens billiga läkemedelskopior tas någon annanstans. Mycket obehagligt om det är på detta viset tyckte såklart deltagarna på dagens möte. Men vad kan göras? Såväl jag som Sven-Erik Hillver från LV beskrev de olika förslag som LV lämnat i sin rapport på regeringsuppdraget kring ökade miljökrav på läkemedelstillverkning:

- Införa miljökrav i GMP-lagstiftningen (Good Manufacturing Practice)|

- Ta med miljöriskbedömningen i risk/nytta-värderingen

- Utvärdera det svenska förmånssystemet hur det samspelar med hållbar utveckling (dvs såväl finasiella aspekter, likväl som miljömässiga och etiska aspekter)
Ingen av er är kanske överraskade att Sven-Erik mer lyfte fram LV:s så kallade huvudförslag, dvs införandet av miljökrav i GMP-lagstiftningen, medan jag starkast förordade översynen av förmånssystemet. Min argumentation överenstämmer såklart här med det remissvar som LIF har lämnat på LV:s rapport. Men det tål än en gång att påpekas att det inte råder några stora skillnader i uppfattningen mellan oss inom industrin och LV. Båda parter anser att något måste göras för att hantera den situation som råder. Och det är för mig nu också tydligt att patienter, i detta fall representerade av företrädarna för Handikappförbundens regionala organisationer, har samma uppfattning: Situationen idag är inte acceptabel!

Test
Bengt Mattson