Test
Bengt Mattson

Att det händer mycket inom CSR- och miljöområdet känner vi väl alla som jobbar med dessa frågor. Jag ser en spännande utveckling såväl på det globala planet som på olika regionala och lokala nivåer. Att försöka hålla koll på utvecklingen och följa olika trender och prioritera vilka aktiviteter man skall delta i kan kanske kännas oöverstigligt. Jag har tack och lov ett par källor till stöd i det arbetet... Jag har tidigare sagt att en av mina absoluta favoritsidor på nätet är csripraktiken.se. Balanserad och ständigt uppdaterad. En annan favorit är MiljöRapporten och dess nyhetbrev MiljöRapportenDirekt. Nyhetsbrevet ger mig en snabb och daglig översikt och en lagom djup analys.

I dagens MiljöRapportenDirekt finns bland annat följande nyhet:

"Miljöstyrningsrådet ska spåra råmaterial Sociala och etiska krav får stort utrymme i den kartläggning av råmaterial som Miljöstyrningsrådet nu påbörjat. Granskningen, som omfattar varor som metaller och bomull, ska ge stöd och underlag för Miljöstyrningsrådets interna arbete och dess råd till kommunerna om hur material kan spåras, verifieras och följas upp enligt de miljö- och sociala krav som ställs. ”Vi är troligtvis först i världen med att göra en sådan här kartläggning som i slutändan ger offentliga upphandlare stöd i sitt arbete med att ställa hållbarhetskrav och att följa upp. Det finns företag som gett sig på att göra liknande ansatser, men skillnaden är att vi gör det för generellt bruk i framtida miljö- och sociala krav i Sverige och Europa”, säger Susanne Lång, kommunikationsansvarig på Miljöstyrningsrådet, till MiljöRapporten Direkt. "

Det ska bli mycket spännande att följa Miljöstyrningsrådets (MSR) arbete inom detta område kring råmaterials spårbarhet. Speciellt med tanke på att MSR nyligen skickat ut förslag kring uppdaterade kriterier och krav vid upphandling av läkemedel på remiss.

Jag kommenterade redan den 11 mars här på bloggen vikten av att upphandlingskrav är rimliga, rättvisa och att de följs upp. Att ställa miljökrav och krav på socialt ansvarstagande vid tillverkning och distribution av råmaterial, exempelvis läkemedelsubstanser, i den offentliga upphandlingen får anses rimligt under förutsättning att kraven och kriterierna är tydliga, rättvisande och baseras på vetenskaplig grund. Jag misstänker att det kommer bli mest diskussion kring de så kallade "Särskilda kontraktsvillkor D2 och D3" (dvs "miljörutiner hos leverantören" samt "sociala aspekter vid tillverkning"). Vad betyder det exempelvis att
"säkerställer att användandet och hanteringen av aktiv substans och andra råvaror/material som ingår i den offererade produkten/produkterna ger upphov till så liten miljöpåverkan som möjligt i tillverkningsprocessen"

Hur skall "så liten miljöpåverkan som möjligt" utvärderas på ett rättvist och objektivt sätt?

Vad betyder det att "Rutiner skall också redovisas för att dialog förs med råvaruunderleverantör gällande ILO:s åtta kärnkonventioner...."? Hur detaljerade måste rutinerna vara, och skall rutinernas efterlevnad och effektivitet bedömas? Och i så fall hur?

Det blir säkert en spännande diskussion under remisstiden (fram till den 23 augusti) men även därefter. Och i den diskussionen skall det bli spännande att ta del av MSR:s egna synpunkter på materialens spårbarhet och möjligheten att kontrollera och följa upp miljökrav och socialt ansvarstagande hos leverantörer och underleverantörer.

Test
Bengt Mattson