Test
Bengt Mattson

Jag är nu tillbaka på kontoret efter en härlig sommarsemester. Jag finner dock direkt skäl och anledningar till att än en gång här på bloggen ta upp problemen med utsläpp från läkemedelstillverkning i Indien. Det som föranleder mig denna gång att ge mina kommentarer på de existerande problemen och mina idéer kring olika åtgärder för att hantera situationen är artiklarna under de senaste dagarna i Miljöaktuellt samt i Forskning och Framsteg. Miljöaktuellt ställer sig frågan om den nya "superbakterie" som identifierats kan ha koppling till utsläpp av antibiotika i Indien:

"Idag rapporterar flera medier om att två svenskar smittats av en nyupptäckt ”superbakterie” som är resistent mot flera av de särskilt kraftiga antibiotikapreparat som normalt brukar fungera även mot resistenta bakterier. Den nya superbakterien tros ha spritts från Indien - där enorma mängder läkemedel släpps ut i floder vid tillverkningen."

Foskning och Framsteg ger i sin artikel en välskriven presentation av hela kedjan av händelser från det att Cecilia de Pedro upptäckte problemen under 2005, via Joakim Larssons forsatta studier av problemet, fram till Läkemedelsverkets rapport om problemet och förslag på åtgärder. Flera av dessa skeenden har jag redan tidigare kommenterat här på bloggen, exempelvis i inläggen från 24 juni 2010, 31 maj 2010, 27 april 2010, 10 februari 2010, 28 januari 2010, 17 december 2009, 28 maj 2009, 30 april 2009, 4 februari 2009 och 26 juni 2008.

I stort sett är vi alla överens om problemformuleringen även om det såklart är för tidigt att fastslå att de av Miljöaktuellt så kallade "superbakterierna" har en koppling direkt till identifierade utsläpp av läkemedel i Indien. Men frånsett det - den situation vi ser är självklart fullständigt oacceptabel! Olika aktörer sätter sedan dock olika stort hopp till olika åtgärdsförslag. Jag tror personligen att en förändring av dagens förmånssystem, och kravet på generikasubstitution, är den snabbaste och effektivaste åtgärden. Det får inte vara fördelaktigt att "ta genvägar" i produktionskedjan och därigenom kunna erbjuda lägsta pris... Att alltid byta ut till den billigaste kopian, utan någon annan hänsyn än priset, kan inte vara långsiktigt hållbart. Kostnaden får betalas någon annanstans. Exempelvis i Indien...
Att komma åt problemet lagstiftningsvägen, förslagsvis då genom att miljökrav införs i den så kallade GMP-lagstiftningen (Good Manufacturing Practice, eller god tillverkningssed på svenska) kommer att ta många år. Charlotte Unger, miljöchef på Läkemedelsverket, gissar på runt 10 år i artikeln i Forskning och Framsteg:

"Läkemedelsverket lämnade sin rapport till regeringen i vintras, och den är nu ute på remiss. Det viktigaste förslaget är att komplettera dagens regler om god tillverkningssed (GMP) med krav på att fabriker som tillverkar läkemedel eller aktiva substanser till läkemedel ska vara miljöcertifierade. Därmed skulle de goda tillverkningssederna även gälla miljön. Men en sådan förändring kräver att EU ändrar sina direktiv om GMP. Och det tar tid. – Tio år tror jag är en rimlig bedömning. Allt internationellt arbete tar tid, säger Charlotte Unger."

Vi kan inte vänta så länge! Åtgärder måste vidtagas långt innan dess. Bolagen som bedriver serisösa inspektionsprogram hos sina egna fabriker likväl som hos levenrantörer runt om i världen måste kunna ta marknadsandelar. Flera bolag tar sitt ansvar på ett bra sätt, läs om Pfizers arbete med sina externa leverantörer via denna länk.

Vill du läsa mer om hur vi diskuterar frågan kring bland annat ett förändrat förmånssystem, där "gröna" läkemedel kan få vissa speciella incitament, med olika aktörer så läs mitt inlägg dels från Almedalen den 6 juli där Kronans Droghandels seminarium kommenteras samt våra diskussioner med Läkemedelsverket och dess amerikanska motsvarighet FDA på svenska ambassaden i Washington i maj. En stor del av dessa tankar finns också utvecklade i den debattartikel i Dagens Industri som jag och Cecilia Marlow, VD på Kronans Droghandel, skrev i somras.

Test
Bengt Mattson