Test
Bengt Mattson

Igår visade nyhetsprogrammen i SVT reportage från läkemedelstillverkning i Hyderabad i Indien. Se inslaget via denna länk till SVT Play Rapport (det finns även som textinslag på svt.se.) Jag uppmanar er verkligen att titta på detta inslag. Det är 4 skrämmande minuter... Flera av er som följt min blogg de senaste åren känner igen frågeställningen: Stora mängder läkemedel, bland annat ciprofloxacin (ett bredspektraantibiotika), släpps ut från fabrikerna och reningsverken till vattenmiljön. I reportaget upprepas den analys som Cecilia de Pedro och Joakim Larsson tillsammans med andra forskare redovisade 2007 (läs mer via dessa länkar 4 februari 2009, 30 april 2009, 28 maj 2009, 28 januari 2010). Analysen som reportageteamet låter utföra visar att de mycket höga koncentrationer av ciprofloxacin som Cecilia, Joakim och de andra identifierade 2007 tyvärr fortfarande finns i vattnet. Om något, så verkar koncentrationerna vara än högre idag...
Människor som lever i denna miljö intervjuas i inslaget och jag tycker det är trist att deras förhoppning är att fabrikerna skall stängas, de har jobbat för det under många år berättar de för reportern. Inte borde det vara så att förhoppningen är att fabrikerna stängs - kravet torde såklart vara att utsläppen upphör och att fabrikerna drivs professionellt!

Det är utmärkt att detta problem lyfts upp än en gång. Billiga läkemedel tillverkas för Europa och USA under förhållanden som absolut inte är acceptabla. Åtgärder måste vidtas. Läkemedelsverket (LV) förslog i sin rapport den 16 december 2010 om ökade miljökrav på läkemedelstillverkning i utvecklingsländer bland annat att förmånssystemet som i mycket stora delar styr vår läkemedelsmarknad måste utvärderas. Kan det vara så att de enorma prispress som finns på generikaläkemedel faktiskt leder till den typ av problem som Joakim Larsson och hans kollegor påvisat i Indien? Läs mer om mina funderingar kring problemet som sådant samt om LV:s olika förslag till åtgärder via denna länk. Vi måste alla som verkar inom läkemedelssektorn se till att bidra med konstruktiva idéer så att alla olika typer av läkemedel, såväl patenterade som genrika, tillverkas under ansvarsfulla förhållanden. Vi har alla ett ansvar i detta!

Test
Bengt Mattson