Test
Bengt Mattson
Igår träffade arbetsgruppen för miljöindikatorer inom ramen för NLS (Nationella läkemedelsstrategin), dvs jag, Alicja Andersson från Läkemedelsverket och Marie-Louise Ovesjö från Stockholms Läns Landsting, Socialdepartementet. Med påmötet var också CBL-kansliet som samordnar hela NLS. Vi presenterade den rapport vi har lämnat till CBL-kansliet där vi rekommenderar att en rad läkemedelssubstanser läggs till i Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram.
Vi hade bra diskussioner om själva indikatorn och rekommendationen om en utökning av antalet läkemedelssubstanser i den svenska miljöövervakningen, men också om vilka ytterligare miljöindikatorer som kan vara av intresse samt hur miljöperspektivet skall fortsätta vara en del av den Nationella läkemedelsstrategin.
Vår rapport kommer att finnas tillgänglig efter ett antal ytterligare justeringar. Mer info kommer :-)
Test
Bengt Mattson