Test
Bengt Mattson

Jag har nu fått talutskriften från Maria Larssons, äldre- och folkhälsominister, tal vid konferensen "Kardiovaskulär sjukdom ur ett brett perspektiv" på Grand Hotel i Stockholm den 23 januari. Jag är glad att hon mycket tydligt uppmärksammar tobaksproblemet. Här krävs krafttag!

"Även om tobaksbruket minskar i vårt land och vi ligger i botten av Europaligan, glädjande nog, så finns faktiskt skäl till stor oro. En nationell undersökning i årskurs 9 visar att 20 procent av pojkarna röker, 30 procent bland flickorna. Stockholmsundersökningen bland ungdomar levererar väldigt alarmerande siffror: 53 procent på Östermalm röker, 30-40 procent i närförorterna. Jag törs inte slå fast tillförlitligheten, såna här undersökningar bygger på att man svarar själv om sina egna vanor. Men det säger oss att insatser bland unga är mycket motiverade. Nyrekryteringen bland unga är lka stor år efter år. För att bryta den utvecklingen behöver vi hitta nya metoder för hur unga ska nås i tid för att om möjligt inte börja eller åtminstone skjuta upp tobaksdebuten.

För elva år sedan infördes ett förbud mot att sälja tobak till minderåriga, med straffansvar. För sex år sedan infördes anmälningsskyldighet för den som säljer. Och för tre år sedan skärptes kraven på information om förbudet. På varje försäljningsställe ska det sitta en skylt om att man inte säljer till personer under 18 år. Trots detta så visar undersökningar att mer än hälften av niondeklassarna kan köpa cigaretter och snus. Som bekant är man bara 15 år när man går i nian. Man inser att det finns stora svårigheter att reglera en situation där det oftast bara är köparen och säljaren som är inblandad. Därför behöver vi en starkare tillsyn och ett bra sanktionssystem. Tobaksutredningen ser över bland annat frågan om hur förbudet att sälja till minderåriga ska efterlevas, och tittar även på frågan om försäljningsförbud kan införas för den som bryter mot lagen. Tobaksutredningen ska vara klar nästa månad. Tillsynen av tobakslagen är också viktig. Det förebyggande tobaksarbetet har fått utökade resurser på många sätt, men ett av dem är att 10 miljoner kr extra satsas särskilt på just tillsynen för att 18-årsgränsen ska följas ....

... Det ska vara svårt att börja röka och lätt att sluta."

Vårt tobaksprojekt Dizza Tobak syftar just till att hitta vägar för att minska nyrekryteringen av rökare och snusare. Det ska inte bara vara svårt att börja röka - det ska inte ens vara "coolt", ungdomarna ska inte vilja använda tobak. Kan vi komma dit, så kan vi till slut vinna kampen mot tobaken! I samarbete med SAMBA, A Non Smoking Generation, Korpen och andra kavlar vi upp ärmarna och gör vad vi kan för att nå det målet! Kom med i matchen ni också. Se till att era barn, era vänners och grannars barn, och alla nadra är med i Dizza Tobak! Läs mer om Dizza Tobak även här på bloggen

Test
Bengt Mattson