Test
Bengt Mattson
Diversity & Inclusion - eller på svenska: mångfald och delaktighet - är en mycket viktig aspekt i organisationers CSR-arbete. Hur dylikt arbete kan bedrivas inom ramen för inköpsprocessen beskrivs i en artikel i Dagens Samhälle, signerad av bland andra Pfizers svenska VD, Malin Parkler: "Integrationen på arbetsmarknaden måste gå fortare och det är dags för näringslivet att agera - därför lanserar vi nu pilotprogrammet int’Link i Sverige."
Test
Bengt Mattson