Test
Bengt Mattson

Den 12 november gav jag här på bloggen mina reflektioner från Läkemedelsverkets (LV) EU-konferens "Sustainable Development and Pharmaceuticals". Jag vill idag rikta er uppmärksamhet till den sammanfattning som LV själva har gjort samt dokumentation från de presentationer som gjordes under de två dagarna.
 
Titta igenom materialet, det är en mycket god sammanfattning på var kunskapsläget befinner sig idag samt hur regelverk och policy-dokument ser ut.

Test
Bengt Mattson