Test
Bengt Mattson

LV (Läkemedelsverket) har under hösten allt tydligare uppvisat hur de avser att ta sitt så kallade "sektorsansvar". Detta ansvar har tilldelats en rad olika myndigheter i avsikt att de ska samordna miljöarbetet med andra berörda myndigheter och samarbeta med andra intressenter inom "sin sektor". Jag har i höstas här på bloggen tydligt deklarerat att jag, och säkerligen hela branschen och LV:s övriga intressenter, ser fram emot ett samarbete med LV och deras nya miljöchef Charlotte Unger. Det är därför såklart extra intressant att också få en chans att se hur verkets nya generaldirektör Christina Åkerman ser på LV:s sektorsansvar och miljöarbetet i stort. En sådan chans gavs igår i samband med LIF:s (Läkemedelsindustriföreningen) Omvärldsdag.

Christina pratade om "prioriterade frågor i en värld som förändras". Helt klart är att hon bland prioriterade frågeställningar i denna föränderliga värld ser miljöfrågan. Hon anser att "miljöfrågan får ökad aktualitet" - och det är såklart en helt riktig slutsats tycker jag. I den verksamhetsplan för 2009-2011 som Christina visade dyker miljöfrågan självklart upp i relation till det kommande svenska ordförandeskapet i EU, bland annat genom den konferens om läkemedel och miljö som LV anordnar i november med stöd av Miljödepartementet, men också under en egen målformulering i planen kallad "LV har realiserat sektorsansvaret för miljö och integrerat miljöfrågorna i verksamheten". Här nämns att man avser att ta fram en tydligare verksamhetsplan för miljöarbetet men också att man har ambitionen "att vara proaktiv i EU-arbetet så att man kan ge kommissionen förslag om förbättrad lagstiftning". Skrivningen "förbättrad lagstiftning" är självklart intressant - vad betyder det egentligen? - och det blir spännande att delta i och följa arbetet med att ta denna ambition vidare. En viktig komponent i arbetet är väl såklart det regeringsuppdrag kring miljöeffekter från tillverkning nationellt och internationellt som fanns med i LV:s regleringsbrev för 2009. Det finns bland annat beskrivet i mitt blogginlägg från den 8 januari.

Jag tycker dessa ambitioner är spännande och viktiga. Och jag är speciellt glad för att Läkemedelsverket, som har en god erfarenhet och hög kompetens vad gäller att värdera risk och nytta i allt sitt arbete, tar huvudrollen i detta arbete. Miljöfrågor inom läkemedelsområdet är alltid extra spännande tycker jag eftersom man alltid tvingas balasera eventuella miljörisker med den enorma samhällsnytta som finns i produkternas medicinska effekter. Läkemedelsverket är helt klart den rätta myndigheten att i samarbete med oss och andra intressenter ge miljöfrågan sin relevanta betydelse i en stor helhet och hela tiden ha med ett risk/nytta-resonemang i samtalet. Jag ser fram emot ett mycket spännande 2009!

Test
Bengt Mattson