Test
Bengt Mattson

I dagarna har det nya numret av Läkemedelsvärlden (LmV) kommit ut (No. 1, februari 2010). Tidningen innehåller en välskriven intervju med Charlotte Unger, miljöchef på Läkemedelsverket (LV), om LV:s rapport kring strängare miljökrav vid läkemedelstillverkning. Jag har i flera inlägg tidigare här på bloggen diskuterat rapporten och hur den har presenterats eller tolkats av olika aktörer (se exempelvis inläggen från 28:e januari och 3:e februari).

LmV lyfter i sin intervju med Charlotte Unger fram det så viktiga prispress- och kostnadsjaktsperspektivet. Om all fokus i samhället läggs på att få det billigaste läkemedlet så måste man förstå att följden kan bli att företag med högre miljöambitioner slås ut av företag med lägre ambitioner. LmV skriver att:

"Samhället måste sluta fokusera på att bara få det billigaste läkemedlet. Prispressen har lett till att läkemedel som säljs i Sverige idag produceras i fabriker som allvarligt förorenar miljön i låginkomstländer konstaterar Läkemedelsverket. Myndighetens miljöchef berättar i en intervju vilka lösningar de ser på problemet."
Läs intervjun som än tyvärr inte finns att tillgå på nätet utan endast i pappersversion av Läkemedelsvärlden. Förhoppningsvis dyker den också upp på nätet. Det är nämligen mycket värdefullt tycker jag att förmånssystemet och utbytesreformen också lyfts upp i denna debatt. I tidigare artiklar i annan press har man mer entonigt diskuterat GMP-frågan.

Det ser nästan ut som en tanke att det på annan plats i det nya numret av Läkemedelsvärlden finns en artikel om "Nya regler för generikautbyte: Alla apotek ska nu expediera billigaste generika på marknaden". Det införs således nya och än skarpare regler för generikautbyte. Apoteken ska inte som tidigare byta till det billigaste läkemedlet på det enskilda apoteket utan till det billigaste på marknaden...

Test
Bengt Mattson