Test
Bengt Mattson

En viktig del i ett väl fungerande CSR-och miljöarbete är leverantörsscreening och leverantörsuppföljning. Hur ser leverantörernas CSR- och miljöarbete ut? Vilka krav ställer vi på leverantörerna och vilka ambitioner, och vilken prestanda, har leverantöterna sjäva för sitt CSR- och miljöarbete?

Jag ska i ärlighetens namn säga att jag tycker att vi fortfarande har brister i systematiken kring leverantörsscreening och leverantörsuppföljning inom CSR- och miljöområdet. Vi använder många leverantörer där vi inte kan visa dokumentation från genomförd screening och/eller uppföljning. Men vi jobbar kontinuerligt för att bli bättre!

Jag vill passa på idag att uppvisa ett utmärkt exempel på miljöarbete hos en av våra många mycket duktiga leverantörer: Sodexo och driften av vår matsal vid vårt kontor i Silverdal, Sollentuna.

MatSmart, Sodexo
MatSmart, Sodexo

Sodexo har generellt sett ett väl fungerande arbete inom CSR- och miljöområdet. De har under innevarande vecka jobbat extra hårt för att öka medvetenheten hos oss Pfizer-medarbetare genom sitt MatSmart-program. Programmets fokusområden är:

- mer säsongsanpassade menyer och måltider,
- mer grönt på tallriken,
- ökad andel ekologiskt,
- mindre svinn och därmed bättre resurshushållning,
- fokus på hälsa med hjälp av tallriksmodellen, matlagningsmetoder och produktval.

MatSmart - info till matgästerna
MatSmart - info till matgästerna

Vi har dagligen erhållit information kring hur mycket svinn, dvs matavfall och således ett resursslöseri, som vi har genererat, men också vad som händer med avfallet då det lämnar restaurangen:

Torsdagens matavfall...
Torsdagens matavfall...
Matavfallet blir biogas
Matavfallet blir biogas

Jag är också mycket tacksam över den enkelt tillgängliga informationen kring hur vi kan äta mer säsongsanpassat. Detta är en kunskap som jag och alla våra andra medarbetare kan ta med oss hem och därigenom blir även jag i mitt eget kök mer miljöanpassad. Tusen tack för det Sodexo!

Säsongskalender - grönsaker
Säsongskalender - grönsaker
Test
Bengt Mattson