Test
Bengt Mattson

Idag har Läkemedelsverkets (LV) generaldirektör Christina Åkerman formellt färdigställt och godkänt den rapport som redovisar resultatet på det regeringsuppdrag som LV fick i början av 2009:

"Läkemedelsverket ska efter samråd med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen kartlägga möjligheterna att skärpa miljökraven vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans till läkemedel, nationellt och internationellt. Möjligheter till lagstiftning såväl som frivilliga branschinitiativ och/eller globala initiativ på FN-nivå bör undersökas. Alternativa handlingsvägar bör föreslås och Läkemedelsverket bör förorda någon av dessa. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet/Miljödepartementet senast den 31 december 2009"

Viss information kring innehållet i rapporten har redan idag redovisats bland annat på svt.se:  

"Läkemedel måste både vara bra för patienten och bra för miljön för att kunna godkännas. Det föreslår Läkemedelsverket. - I dagsläget kan man inte säga nej till ett läkemedel, oberoende vilka effekter det har för miljön, säger Charlotte Unger, miljöchef på Läkemedelsverket. Hittills har ekonomin fått styra. Det viktiga, förutom att läkemedlet ska fungera, har varit att det är billigt. .... Det är därför Läkemedelsverket i sin utredning föreslår att man för att få ett läkemedel godkänt också måste kräva en bra miljö vid tillverkningen. - Det kostar så mycket mer att städa upp efter sig .... säger Charlotte Unger"

Charlotte Unger
Charlotte Unger

Riktigt vad detta betyder förstår jag inte. Jag får avvakta med en mer detaljerad kommentar till dess att jag har läst rapporten, men det finns en sak värd att kommentera redan nu. Att ekonomin ofta blir styrande är det många som vittnar om. Priset styr både när det handlar om landstingens och regionernas upphandlingar av läkemedel där man utöver den medicinska effekten nästan fullt ut tittar på priset, samt vid så kallad generikasubstitution till den billigaste lågpriskopian när vi köper/hämtar ut ett förskrivet läkemedel på ett apotek. Att även miljöhänsyn bör vägas in i den beslutskedja som avgör vilken tillverkares produkt som jag som patient tar är naturligtvis rimligt, så länge den medicinska effekten och säkerheten är garanterad. Att en total fokus på "prispress, prispress, och prispress" leder till att vissa företag tar genvägar, och bland annat slarvar med miljöhänsyn och socialt ansvarstagande, är ju sen tidigare välkänt från många olika branscher.

Men riktigt hur Läkemedelsverket föreslår att miljöperspektivet skall vägas in i beslutskedjan vet jag inte idag, utan ser fram emot att läsa rapporten och får då återkomma med en mer utförlig kommentar.

Test
Bengt Mattson