Test
Bengt Mattson

Göteborgsposten presenterade igår en rapport från Västra Götalandsregionen (VGR) kring medicinhalter i vattendrag utanför reningsverk. VGR har i samarbete med reningsverken i Göteborg, Borås och Skövde mätt koncentrationerna av 90 olika läkemedelssubstanser i utgående avloppsvatten. För er som följt min blogg under 2008 kommer det inte som någon överraskning att man kan uppmäta halter av läkemedelssubstanser i utgående vatten från reningsverken. Man har gjort liknande observationer på flera platser runt om i Sverige, och även i andra delar av världen. Det som är intressant är dock förståss vad dessa halter eventuellt kan ge för effekter ute i miljön. Vilka risker finns det med läkemdelsrester i miljön? Den diskussion som läkemedelsindustrin tillsammans med övriga aktörer (exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting, enskilda landsting, Apoteket, olika myndigheter och så vidare) har fört under de senaste åren finns sammanfattad i ett antal av mina tidigare blogginlägg (se exempelvis inlägget från den 8:e oktober).

Jens Flarup vid läkemedelsenheten i Västra Götaland säger i Göteborgspostens artikel att VGR avser att under 2009 arbeta fram en strategi för att minska utsläppen av läkemedelsrester. Detta är självklart något som vi alla är överens om i princip. Den intressanta frågan är dock självklart vad det är som kan göras och vad som kan anses var rimliga insatser och kostnader. En viktig del av den lösningen tror jag står att finna i den kunskap som kommer fram i det sora svenska projektet MistraPharma. MistraPharma arbetar inte bara med att identifiera och beskriva den risk som kan finnas med olika läkemedelssubstanser ute i miljön utan tar också fram förslag på effektiva åtgärder, exempelvis med uppgraderingar av reningsverk, i de fall det kan behövas. Det är viktigt att vi ser till att de förslag på åtgärdsstrategier som utvecklas inom exempelvis olika landsting och regioner tar till vara den kunskap som finns inom ramen för MistraPharma samt från den process som initierades av Läkemedelsindustriföreningen i samband med projektet "Miljöklassificering av läkemedelssubstanser på Fass". Vi ska självklart alla bidra till att vi behåller vår enormt viktiga naturresurs - rent vatten. Men för att det ska kunna göras, i konkurrens med andra behov i samhället, måste eventuella åtgärder baseras på fakta och kunskap. Här har vi alla en ren skylighet att bidra med det vi kan!

Rent vatten - värt att vårda
Rent vatten - värt att vårda

Är ni intresserade av att läsa hur Pfizer ser på frågan om läkemedel i miljön rekomenderar jag er att läsa vårt engelska "position paper" kring Pharmaceuticals in the Environment.

Test
Bengt Mattson