Test
Bengt Mattson

Som många av er säkert vet så har EU-kommissionen för drygt en vecka sedan publicerat den så kallade PiE Strategy Roadmap ("Roadmap for a strategic approach to pharmaceuticals in the environment", https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2210630_en). Som jag har diskuterat många, många gånger här på bloggen så är det ju så att, som kommissionen uttrycker det: "The manufacture, use and disposal of active pharmaceutical ingredients (APIs) leads in various ways to their release into the environment, and some APIs may pose a risk"


En del av det arbete som industrin gör för att säkra upp att tillverkningen av läkemedel sker på ett ansvarsfullt sätt är att samverka med våra leverantörer (så kallade 3:e parts-tillverkare), såväl de vi redan har kontrakt med och nya potentiella leverantörer, i bland annat Kina. Som en del i det arbetet kommer jag att föreläsa för och diskutera med representanter för CPIA (Chinese Pharmaceutical Industry Association) och dess medlemsföretag nästa vecka i Shanghai. Jag har vid två tidigare tillfällen jobbat med denna grupp av kinesiska läkemedelsproducenter - dels för två år sedan i Shanghai (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/china-eu-pharmaceutical-industry-forum-i-shanghai/), dels i Hamburg förra året (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/lakemedel-och-miljo-samverkan-mellan-kina-och-europa/). Och nu är det alltså dags igen! Spännande och lärorikt, och förhoppningsvis blir miljöprestandan bättre för varje gång vi tydligt förklarar vilka förväntningar vi har som globala aktörer om vi ska kunna samarbeta. Ett av mina viktigaste budskap är att "a global industry acts with global standards".


Men redan igår så fick jag faktiskt möjligheten att diskutera hållbarhetsfrågor med kinesiska läkemedelsproducenter. En delegation från Jiangsu ("The Jiangsu Economic And Trade Promotion Delegation") var på besök i Stockholm. De gör en rundresa i Belgien, Sverige och Finland mellan 3 maj och 12 maj. Jag presenterade våra förväntningar på kvalitetarbete, samt på miljö- och socialt ansvarstagande för delegationen. Mycket intressanta diskussioner följde. Det är klart att det går att avsevärt förbättra kvalitets- och hållbarhetsprestandan, men det kostar pengar att göra nödvändiga investeringar (i såväl teknik som kompetens). Vi måste alla förstå - såväl vi inom industrin som betalare inom hälso- och sjukvårdssektorn - att god prestanda alltid kostar pengar!

Test
Bengt Mattson