Test
Bengt Mattson
I måndags och i tisdags, dvs i förrgår och igår, genomfördes Läkemedelskongressen 2015 ute på Globenområdet i Stockholm. Jag var där igår för att ge en presentaton på temat "CSR på läkemedelsföretag och på apotek". Dagen inleddes med ett huvudsymposium där folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström diskuterade "Professioner i samverkan med personen i centrum". Gabriels anförande följdes av en paneldiskussion där representanter för olika professoner, från vårdkedjans olika delar, gav sin syn på ämnet och på Gabriels tankar. Efter panelens diskussioner var det min tur att äntra scenen.
Bengt på Läkemedelskongressen 2015
Jag måste erkänna att det var med rodnadens röda färg på mina kinder som jag gick upp på scenen. Moderator Thomas Beck, VP Quality Management Recipharm, beskrev mig i sin introduktion som "en ikon". Självklart var det smickrande, men visst rodnade jag något :-)
Jag pratade som sagt var om CSR-arbete inom läkemedelsindustrin och på apoteken. Jag berörde vikten av samverkan mellan de olika aktörerna, utöver industrin och apoteken så måste såklart även hälso- och sjukvården samt departement och myndigheter samt forskare delta i denna samverkan om vi ska nå hållbarhetsmålen. Jag höll mitt anförande på en ganska generell nivå, med vetskapen om att Annika Svedberg, farmaci- och kvalitetschef på Apotek Hjärtat i sin presentaton efter mig skulle gå in mer på handfasta exempel på hur främst apoteken jobbar med hållbarhet.
Men låt mig komma tillbaka till detta med "ikon".  Thomas val av ord föranledde att jag i efterhand funderade över vad som har skett inom CSR/hållbarhetsområdet under de cirka 20 år som jag har arbetat med frågan i läkemedelsindustrin och -sektorn. Min egen första kontakt med frågeställningen rörde läkemedel och dess förpackningar. Jag hade precis börjat på Pharmacia (som sen 2003 är en del av Pfizer) och arbetade med förpackningsutveckling. Ett område där min doktorsexamen inom polymerkemi och -teknologi kom till användning. Från flera kunder fick vi förfrågningar om materialval i förpackningarna samt energiåtgång för dess framställning. Snabbt insåg vi att vi behövde veta mer om förpackningar och potentiell miljöpåverkan. Miljöfrågan vidgades med tiden alltmer och sektorn vidtog flera initiativ för att säkerställa en god hantering av överblivna läkemedel. Under de första åren på 00-talet hamnade fokus på utsöndring av läkemedelssubstans från patienterna. Frågan om läkemedelsrester i miljön kompletterades sedan från 2007 också med utsläpp av läkemedelssubstans från tillverkning. Parallellt med denna förändring gällande miljöperspektivet inom hållbar utveckling så förändrades också vår syn på socialt ansvarstagande. Vårt största ansvar ligger än idag såklart i att säkerställa god tillgång på värdefulla medicinska behandlingar. Under 90-talet och 00-talet genomförde industrin också mängder med olika välgörenhetsinitiativ. Socialt ansvartagande var i stort sett synonymt med välgörenhet och filantropi. Detta har förändrats rejält och idag handlar socialt ansvarstagande mycket mer om ett brett samhällsengagemang och en insikt att olika delar av näringslivet bäst bidrar där de har unik kompetens. Således handlar mycket av vårt sociala ansvarstagande idag om att på olika sätt förebygga ohälsa i samhället och där så är möjligt bidra till förbättrad hälsa även på andra sätt än via läkemedelsbehandlingar.
CSR och hållbarhet har ändrat karaktär från att vara ganska så "endimensionellt" till att vara mer komplext och starkt integrerat med vår verksamhet och affär. Det må vara mer komplext, men de resultat vi i samverkan med andra samhällsaktörer förmår uppnå är mycket större och värdefullare idag. Det är med glädje jag ser tillbaka på cirka 20 års hållbarhetsarbete. Och skulle jag ha lyckats bidraga till denna positiva utveckling på något sätt så är jag mycket stolt över det.
Än en gång Thomas - stort tack för den vänliga introduktionen!
Test
Bengt Mattson