Test
Bengt Mattson

Som jag skrev här på bloggen igår, i anledning av en DN-artikel om antibotikaresistens (AMR, "Antimicrobial Resistance), så är de utmaningar vi alla står inför enorma. Imorgon, den 21 september, har FN:s generalförsamling ett högnivåmöte om AMR, och idag har läkemedelsindustrin tydliggjort vad vi avser att bidra med i kampen mot AMR. Industrin presenterar en rad åtaganden inom fyra områden:
- Minska utsläppen från produktionen av antibiotika - Säkerställa ansvarsfull användning - Förbättra tillgängligheten globalt - Utveckla och förbättra forskningsförutsättningarna
Läs mer via dessa länkar:
- Den internationella läkemedelsindustriföreningen IFPMA:s press release gällande kampen mot AMR

- Press releasen om "the AMR Roadmap"

- "the AMR Roadmap" med information om detaljer gällande åtaganden inom de fyra områdena

Test
Bengt Mattson