Test
Bengt Mattson

I det senaste numret av pharma industry (nr 1 - 2010) finns en intressant artikel skriven av Läkemedelsverkets miljöchef Charlotte Unger. Ni kan läsa artikeln kallad "Läkemedel ur ett livscykelperspektiv" (på sidorna 70 - 72) genom att ladda ner tidningen som pdf.

 

Charlotte refererar dels från Läkemedelsverkets (LV) konferens "Hållbar utveckling och läkemedel" 10-11 november 2009, under EU-ordförandeskapet, dels berättar hon om delar av de förslag LV har lämnat i sin rapport kring miljökrav vid tillverkning. Ni kan läsa mina reflektioner från konferensen samt mina kommentarer till LV:s förslag i utredningen om ökade miljökrav via följande länkar:

Konferensen i Uppsala, 10 - 11 november, 2009

Läkemedelsverkets rapport kring miljökrav vid läkemedelstillverkning

Test
Bengt Mattson