Test
Bengt Mattson

SIWI (Stockholm International Water Institute) driver som ni vet sen tidigare blogginlägg en så kallad clustergrupp Vatten och Läkemedel. Arbetet är nu i en ganska intensiv fas där ett flertal olika arbetsgrupper jobbar parallellt under Nicolai Schaafs ledning från SIWI:s sida.

Nicolai Schaaf, SIWI

Nicolai Schaaf, SIWI


Idag träffade jag mina övriga kollegor i arbetsgruppen Miljöövervakning, och på torsdag träffas arbetsgruppen för Kommunikation/Konsumentbeteende innan hela clustergruppen sammanstrålar. Spännande att se vad alla de olika arbetsgrupperna har tagit fram och hur olika initiativ kan vägas samman till en gemensam plan. Det är totalt fem arbetsgrupper som arbetar parallellt (jag är med i 1 och 3 samt i en samordnande Kommunikationsgrupp):
1. Miljöövervakning

2. Upphandling

3. Produktion

4. Konsumentbeteende

5. Reningstekniker


Vi hoppas kunna sammanställa svensk och internationell kunskap, genomförda och planerade initiativ, kunskapsluckor samt identifiera och föreslå hur åtgärder för att hantera utmaningarna med läkemedel och miljö (med fokus på vattenmiljön) kan implementeras. Jag återkommer med mer info efter vårt möte på torsdag.


ENGLISH SUMMARY: There are several meetngs taking plave this week at SIWI (Stockholm Internatonal Water Institute) within the frame of SIWI's cluster group Water and Pharmaceuticals. Different working groups are having separate meetings leading up to a meeting with the full cluster group on Thursday. At that meeting we will hopefully be able to set a common plan and agenda for the work to come. I'll come back with more info after Thursday.

Test
Bengt Mattson