Test
Bengt Mattson
Idag är jag i Luxembourg för att presentera läkemedelsindustrins miljöinitiativ Eco-Pharmaco-Stewardship (EPS). Jag har berättat om EPS redan tidigare här på bloggen, och idag har jag alltså haft äran att få presentera hela initiativet på den europeiska läkemedelsindustriföreningens årsstämma. Det är inte utan att jag är stolt över det!
I publiken idag satt förutom många kollegor från läkemedelsföretag också representanter från EU kommissionen, från organisationer företrädande apotekare, läkare, studenter och många andra. Kul med en blandad publik.
Den första delen av sessionen bestod av en diskussion om läkemedel i miljön generellt och kommissionens arbete med den såkallade PIE Strategy (Pharmaceuticals in the Environment strategin). Stefano Soro from DG SANTE och Helen Clauton från DG ENV beskrev hur kommissionen jobbar med strategin som skulle ha kommit i höst men som är cirka 9 månader försenad. Jag gav sedan industrins inspel, dvs EPS.
Vi fick positiva kommentarer på EPS-initiativet och det är glädjande att många ser det som ett kreativt och positivt inspel från industrin (utöver EFPIA, även EGA och AESGP).
Den andra delen av sessionen behandlade problemet med oanvända läkemedel, som fortfarande utgör en stor utmaning i flera av EU:s medlemsstater. Industrin har tillsammans med en lång rad intressenter tagit fram en kampanj som har hashtaggen #medsdisposal och som kommer att finnas på nätet med en hemsida (http://medsdisposal.eu/) samt på twitter, facebook och på Youtube. En viktig del av kampanjen, som i stort sett försöker sprida medvetenheten om "don't flush it" är en animerad video. Den videon lanserades idag - ni måste se den, och ni måste hjälpa till att sprida den!
Enormt tillfredsställande att se ett brett samarbete i en viktig fråga! Jag ser fram emot fortsättningen av arbetet. En del blir förstås att i respektive land berätta för allmänheten vad man ska göra med överblivna läkemedel, när nu alla ska lära sig att "don't flush it". I Sverige vet ni väl att de ska tillbaka till apoteken. Men det budskapet måste upprepas gång på gång!
ENGLISH SUMMARY: a brief summary of the pharmaceuticals in the environment (PiE) session today at EFPIA's Annual Meeting in Luxembourg. I had the honor to present industry's Eco-Pharmaco-Stewardship initiative (EPS) and listen to , and discuss, with Stefano Soro from DG SANTE and Helen Clayton from DG ENV. Stefano and Helen described the Commission work with the PiE Strategy. In addition to that, today's session also incorporated the launch of the #medsdisposal campaign. It will go online (http://medsdisposal.eu/) and being shared via twitter, facebook, and with a video "it's easier than you think" on YouTube. See it - it is a must! And please share it in your network. We need to get the "don't flush it" message through!
Test
Bengt Mattson