Test
Bengt Mattson
I måndags och tisdags var jag nere i Hamburg. För tredje gången samlades medarbetare från den kinesiska och den europeiska läkemedelsindustrin inom ramen för China/EU Pharmaceutical Forum. Förra gången var i Shanghai våren 2015 då jag presenterade de europeiska läkemedelsindustriföreningarnas initiativ EPS (Eco-Pharmaco-Stewardship). Jag följde upp den presentationen i år med att beskriva de senaste framstegen inom initiativet. I år deltog även en representant för EU-kommissionen (Patrizia Tosetti från DG SANTE) som beskrev kommssionens arbete med bland annat deras strategi gällande läkemedel i miljön ("PiE Strategy"). Patrizia var tydlig med att strategin bör adressera miljöutmaningarna utan att negativt påverka patienters möjlighet att få behandling ("it is unethical to deny human patients access to medicines based on environmental risks"). Jag håller som ni vet med om det och anser att det finns mängder med insatser som kan göras som inte negativt påverkar patientens möjlighet att få bästa tänkbara behandling.
Bilden nedan visar några av föreläsarna på seminariet, samt företrädare för EFPIA (den europeiska industriföreningen för den forskande läkemedelsindustrin) och företrädare för CPIA (Chinese Pharmaceutical Industry Association). Tusen tack Tiia Metiäinen för fotografiet!
Photo from CPIA and EFPIA Pharma Forum in Hamburg
Test
Bengt Mattson