Test
Bengt Mattson
Idag anordnade Miljöpartiet och föreningen Läkare för Miljön ett seminarium kallat "Läkemedel, hälsa och miljö" i riksdagen (Mynttorget 2 i Stockholm). Thomas Nihlén som är riksdagsledamot för Miljöpartiet och ledamot i socialutskottet hälsade välkomna och lämnade sedan över ordet till Ingrid Eckerman från Läkare för Miljön. Thomas och Ingrid hade lyckats samla en lång rad prominenta föreläsare och fått en god uppslutning till seminariet. Det kan väl inte ses som en ren slump att Thomas och Ingrid, tillsammans med Tryggve Årman från Läkare för Miljön och Finn Bengtsson (läkare och riksdagsman för moderaterna), igår hade en debattartikel införd i UNT kallad "Läkemedelscocktail i kranarna?". Artkeln beskriver området "Läkemedel i miljön" och påtalar uppfattningen att miljökraven på läkemedel behöver öka, och användningen ske på ett sådant sätt att miljöeffekter minimeras. Ett av förslagen som förs fram är att den av Läkemdelsindustriföreningen (LIF) initierade miljöklassificeringen av läkemedel skall påskyndas så den går i mål 2009 (istället för planerade 2010). Miljöklassificeringen på www.fass.se har jag beskrivit vid tidigare inlägg här på bloggen (se bland annat 8 oktober) och det var även fokus för mitt bidrag titulerat "Vad gör läkemedelsindustrin?" på seminariet idag. Ett annat sammanträffande (jag undrar jag...) var att dagens moderator var Ingrid Stenberg från tidningen Läkemedelsvärlden. Ingrid har i senaste numret (nr 7, 2008) av tidningen skrivet en artikel kallad "Ignorerad miljökris". Den artikeln diskuterar vad som görs, och vad som skulle behöva göras, samt vem som bär huvudansvar för eventuella miljöeffekter vid tillverkning i 3:dje världen. En fråga jag bland annat diskuterat här på bloggen den 26 juni. Denna fråga kom självklart upp till diskussion även på seminariet idag.

Ingrid Eckerman och Ingrid Stenberg
Ingrid Eckerman och Ingrid Stenberg

Ingrid S plockade upp idéer från alla de olika föreläsarna och skrev upp dem på en "TO-DO-lista". På bilden här ovan samtalar Ingrid E och Ingrid S om vilka "åtgärdsförslag" som skulle föras upp på To-Do-listan från Ingrid E:s föredrag kallat "Hur mår fiskarna och grodorna i vårt avloppsvatten?". Som ni möjligtvis kan läsa på listan på bilden fördes "Miljökrav på produktion" upp bland annat som en följd av att Ingrid E diskuterade tillverkning i Indien. En punkt som jag senare efter mitt inlägg ville förtydliga med att det redan idag finns miljökrav vid läkemdelstillverkning inte bara i den industrialiserade världen utan också på de allra flesta ställen i utvecklingsländerna. Problemet är att det på vissa ställen finns myndigheter som inte bedriver den tillsyn de borde alternativt till och med är korrumperade. Som jag sagt många gånger är det viktigt att denna typ av fusk och direkta kriminella handlingar aldrig ska få löna sig. Det är självklart helt oacceptabelt att produktion av läkemedel görs i utvecklingländerna, för konsumption här i västvärlden, under oacceptabla förhållanden!! En lång rad spännande presentationer och diskussioner ledde fram till följande "To-Do-lista" vid seminariets avslutning.

TO-DO-listan
TO-DO-listan

Åtgärdsförslagen kom från Bernt Björlenius (Stockholm Vatten), Dan Andersson (Uppsala Universitet), Charlotte Unger (Läkemedelsverket), Måns Rosén (SBU), Hans Lingfors (distriktsläkare i Jönköping), Björn Wettermark (Stockholms Läns Landsting), Mikael Hoffman (NEPI) och Åke Wennmalm (Stockholm Läns Landsting). För detaljer kring dessa föreläsningar rekommenderar jag er att hålla ögonom öppna och titta på allt föreläsningsmaterial som ska läggas ut på Läkare för Miljöns hemsida (www.dnsy.se/lfm). Ett par saker vill jag dock nämna speciellt här: Charlotte Unger, miljöchef på Läkemedelsverket (LV), var väldigt tydlig i sitt budskap att hon ser det som naturligt att inom ramen för LV:s sektorsansvar så ska LV ta en samordnande roll för hela detta arbetsområde (inklusive frågan om tillverkningens effekter i utvecklingsländerna). Det måste självklart ske i samarbete med alla intressenter men det bör drivas framåt av en fast hand - LV. Det ska bli spännande att se om och hur detta eventuellt tydliggörs i LV:s regleringsbrev från Socialdepartementet. Jag vill också lyfta fram Dan Anderssons (professor i medicinsk bakteriologi, Uppsala Universitet) mycket skickligt framförda budskap om de mycket stora risker som finns med den allt mer utbredda antibiotikaresistensen. Han skissade till och med på en bild där vi i värsta fall kan komma att stå utan verksamma antibiotika - "entering a post-antibiotic era". Mycket skrämmande!! Detta är kanske inte direkt egentligen vad jag vanligtvis menar med "en miljöeffekt kopplad till antibiotika" men det förtar självklart inte allvaret - kanske är detta ett reellt större problem än vad vi vanligtvis diskuterar inom ramen för "läkemedel i miljön"... Stort tack Thomas, Ingrid och Ingrid för ett bra genomfört seminarium!! Och lycka till Thomas i ditt uppdrag inom politikens värld att arbeta vidare med vår To-Do-lista som du förärades vid seminariets avslutning. Jag lovar såklart att vi ska hjälpa till så gott vi kan!!
Test
Bengt Mattson