Test
Bengt Mattson

SWEDISH SUMMARY: Igår tog regeringen beslut om de förslag gällande läkemedel och miljö som arbetats fram inom ramen för Miljömålsberedningen. Generellt sett är det mycket positivt, även om jag oroas för detaljer i förslagen (exempelvis gällande förändringar av godkännandeprocessen). Viktigt är dock att också tänka på vad Lena Ek påtalar i slutet av regeringens pressmeddelande:

"- Etappmålsbeslutet bör ses som bekräftelse på att även de nationella insatserna för en minskad miljöpåverkan från läkemedel är väsentliga för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, säger Lena Ek."

Således är det dags för regeringskansliet att "trycka på den gröna knappen" vad gäller de förslag på nationella initiativ som föreslogs av Sofia Wallström i Läkemedels- och apoteksutredningens andra delbetänkande. Skapa utrymme för gröna ekonomiska incitament inom ramen för det generiska utbytet.

The Swedish government yesterday decided upon the proposals regarding pharmaceuticals developed by the All-Party Committee on Environmental Objectives. Generally this is very positive. The proposals focus upon initiatives on an EU-level. The pharmaceutical legislation is harmonised within EU and it is important that the member states, together with the Commission in their work on developing a Pharmaceuticals and the Environment Strategy, work collaboratively. In details of the proposals decided by government yesterday, stakeholders do however have slightly different opinions. I do feel uncomfortable with the ideas around alterations in the authorization process. We have to secure that patients are able to access medicines of great value!

I also want to underline what Lena Ek, minister of Environment, says in the end of yesterday's press release:

"- Etappmålsbeslutet bör ses som bekräftelse på att även de nationella insatserna för en minskad miljöpåverkan från läkemedel är väsentliga för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, säger Lena Ek." (A rough translation to Swedish by myself: "The decision should be seen as a confirmation that national initiatives to minimize the environmental burden from pharmaceuticals are also very important in order to reach the objective a Non-Toxic Environment")

Hence, it is time for government to take action upon the proposals from Sofia Wallström in the environmental report from the Pharmaceutical and Pharmacy Inquiry. Press the Green Button now! It is time to initiate the process needed for an implementation of green economic incentives within the reimbursement system in Sweden. Allow for environmental premiums within the system for generic substitution!

Test
Bengt Mattson