Test
Bengt Mattson
Under de sista dagarna har jag fått chansen att delta i flera mycket spännande diskussioner kring läkemedelsprodukter och dess eventuella miljöeffekter. I måndags diskuterades hos IVL Svenska Miljöinsitutet AB (www.ivl.se) påverkan på vattenkvalitet från olika kemiska substanser, däribland även läkemedelssubstanser. Denna fråga blir allt hetare, delvis beroende på att det så kallade vattendirektivets (EU-direktiv 2000/60) måldatum "2016 skall EU:s alla vattendrag ha god vattenkvalitet" kommer allt närmare. Läkemedelssubstanserna eventuella negativa påverkan på vattenkvalitet diskuterade jag sedan i mer detalj på styrelsemötet inom Mistra-Pharma (www.mistrapharma.se). Jag har tidigare på bloggen i korta inlägg beskrivit arbetet inom Mistra-Pharma och kommer med säkerhet att återkomma till det. Det är en stor svensk satsning som görs för att identifiera eventuella risksubstanser samt att även komma med åtgärdsförslag om det bedöms finnas behov. Mistra-Pharma-projektet har nu kört sitt "uppstartsår" och jag är helt säker på att många intressanta resultat kommer att komma fram under de kommande tre åren. Läkemedel och de eventuella miljöriskerna var även i fokus för den internationella konferensen "Environmental Risk Assessment of Human and Veterinary Medicines" som genomfördes i Berlin i tisdags och i går. Konferensen hade samlat experter från såväl myndigheter som företag från stora delar av Europa samt även ett antal delegater från resten av världen. Bland de "icke-européer" som deltog fanns Jon Ericson, från Pfizer i USA. Jon är en av industrins absolut ledande vetenskapsmän vad gäller läkemedel och miljörisker.

Jon Ericson
Jon Ericson

Jon beskrev hur Pfizer arbetar för att ta fram miljöinformation kring våra substanser och med dem som bas göra miljöriksbedömningar. Jag själv gav en presentation av det arbete som industrins genomfört inom ramen för Läkemedelsindustriföreningens (LIF) initiativ att presentera miljöinformation och -klassningar på www.fass.se.

Jag föreläser i Berlin
Jag föreläser i Berlin

På fass.se hittar ni bra information om hela denna frågeställning kring läkemedelssubstansernas eventuella miljöeffekter. Jag rekomenderar att ni läser om detta dels på http://www.fass.se/LIF/miljo/miljoinfo.jsp men också på exempelvis Mistra-Pharmas hemsida och sedan deltar i en dialog här på bloggen kring dessa frågeställningar. Frågan är viktig för oss eftersom läkemedel är en så enormt viktig resurs för samhället och om det är så att de medför negativa effekter så måste vi alla hjälpas åt för att minimera de effekterna. De åtgärder som finns att tillgå kan dels vara så kallde "uppströmsåtgärder", dvs tillse att en rätt och riktig ansvarsfull förskrivning sker och att vi inom industrin gör så "gröna produkter" vi bara kan samt "nedströmsåtgärder" som bland annat kan betyda att reningsverken kompletteras för att ta bort de substanser som eventuellt medför skada.
Test
Bengt Mattson