Test
Bengt Mattson

Jag har tillsammans med Sini Eskola (EFPIA Regulatory Affairs Director) publicerat en text på EFPIA:s blogg PharmaViews: "Pharmaceuticals in the Environment – Let’s Face the Concerns Together!"


Texten diskuterar läkemedel i miljön i generella termer, presenterar läkemedelsindustrins initiativ Eco-Pharmaco-Stewardship (EPS) och nämner också den kommande kampanjen på sociala medier angående överblivna läkemedel som lanseras i samband med EFPIA:s årsstämma den 4 juni.


ENGLISH SUMMARY: Read the blog post  "Pharmaceuticals in the Environment – Let’s Face the Concerns Together!" which has been published on EFPIA's blog PharmaViews. It is written by Sini Eskola (EFPIA Regulatory Affairs Director) and myself.
 

Test
Bengt Mattson