Test
Bengt Mattson

I fredags kom så äntligen ett tydligt uppdrag från Socialdepartementet till Läkemedelsverket att inrätta ett kunskapscentrum för Läkemedel i miljön. Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att inrätta ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön för att bland annat öka kunskapen om läkemedels miljöeffekter. Läkemedelsverket ska påbörja arbetet med att bygga ett kunskapscentrum nu direkt och ska under 2018 leverera en långsiktig verksamhetsplan för 2019 till 2023.

Jag tycker att det är tillfredsställande att nu äntligen få se regeringen agera i enlighet med det förslag som MistraPharmas styrelse (där jag ingick) lämnade när MistraPharma-projektet avslutades 2015. En viss frustration känner jag dock att det ska behöva ta så lång tid innan det kom att realiseras. Satsningen presenterades efter två års väntan förra året av miljöministern, och först nu kommer det officiella uppdraget till Läkemedelsverket. Låt oss nu hoppas att detta kunskapscentrum kan komma på plats och bli väl fungerande snabbt, så att Sverige kan återta ledartröjan vad gäller arbetet med Läkemedel i miljö igen! Det finns mycket kvar att göra. Bland annat efterfrågar jag fortfarande inrättandet av en miljöpremie i det generiska utbytet. Att TLV (Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket) forsatt 2018 inte får ta hänsyn till något annat än lägsta pris när "månadens vara" ska utses är något Sverige nästan ska skämmas för tycker jag.

Test
Bengt Mattson