Test
Bengt Mattson

Cancer är idag den sjukdom som orsakar flest dödsfall bland svenskar i arbetsför ålder. I fredags, den 20:e februari, presenterades den nationella utredningen för en Nationell cancerstrategi. Utredningen ska nu ut på remiss inför arbetet med en regeringsproposition som kan väntas till hösten. Ett självklart mål för en nationell cancerstrategi är såklart att man ska "minska risken för insjuknande i cancer". Det är med glädje jag konstaterar att utredningen, bland de nödvändiga åtgärder som behövs för att de nationella målen ska kunna uppnås, tydligt fastslår att det måste till radikalt ökade resurser, nationellt samordnade, på tobaksprevention och rökavvänjning. Detta går hand-i-hand dels med den satsning på tobaksförebyggande arbete som Statens folkhälsoinstitut (FHI) annonserade i början av februari (läs om det på mitt blogginlägg från den 4 februari) samt med vårt projekt Dizza Tobak.

Test
Bengt Mattson