Test
Bengt Mattson
Kraftsamling för barnen och Dizza Tobak är två sammanlänkade initiativ med fokus på barnens bästa. Läs mer om Dizza Tobak i lokaltidningen Botkyrka/Salem. Igår var det styrelsemöte i organisationen SAMBA (Samarbete för barnen). SAMBA är som ni vet om ni läst min blogg tidigare den "paraplyorganisation" som driver projektet "Kraftsamling för barnen". Ni kan läsa mer om SAMBA och de olika organisationer som deltar i kampanjen på www.samba.nu.

SAMBA diskuterar Dizza Tobak
SAMBA diskuterar Dizza Tobak

16000 ungdomar börjar röka varje år och 17% av pojkarna i årskurs nio snusar - klart att något måste göras! Jag gav på styrelsemötet en beskrivning av var vi ligger i Dizza Tobak-projektet och vilka aktiviteter som är planerade. Jag har redan beskrivit delar av själva lanseringen av Dizza Tobak på blogginlägget den 21 oktober där jag återkopplade till inslaget om Dizza Tobak och Nytorpsskolan i Salem som diskuterades i morgonsoffan på SVT den dagen. Jag kan nu rekommendera er att läsa veckans utgåva av lokaltidningen Mitt i Botkyrka Salem. Där finns en fördjupande artikel (på sid 5) om hur Nytorpsskolan kommer att arbeta med tobaksfrågan. Jag hoppas att ni är många som låter er inspireras och tar tag i frågan på samma föredömliga sätt som Nytorpsskolan! På SAMBA:s styrelsemöte diskuterade vi också kopplingen mellan Dizza Tobak och SAMBA:s stora kampanj "Kraftsamling för barnen". Det är viktigt att förstå att tobaksbruk (och självklart också andra drogmissbruk) ökar risken för ungdomar att "köra fel" och hamna i ett utanförskap. Kraftsamling för barnen vill sätta detta utanförskap på den politiska dagordningen - vi vuxna i samhället måste göra allt vi kan för att rädda ungdomarna från detta. Att hjälpa ungdomarna att stå emot tobaken, och att göra förändringar i samhället som eliminerar andra inkörsportar till utanförskap, exempelvis sociala- och ekonomiska missförhållanden, är enormt viktigt inte bara för att minska mänskligt lidande utan också rent samhällsekonomiskt!
Test
Bengt Mattson