Test
Bengt Mattson
Klimatfrågan - blir bara hetare och hetare Det måste självklart ses som ett "tecken i tiden" att Fredrik Reinfeldt idag utsåg Naturvårdsverkets generaldirektör, Lars-Erik Liljelund, till klimatsamordnare i regeringskansliet. Detta påvisar frågans tyngd i den politiska sfären samt visar på den satsning som görs inför Sveriges ordförandeskap inom EU på hösten 2009, då "Kyoto 2-avtalet" skall signeras i Köpenhamn. Jag tar detta som ytterligare ett bevis på att Pfizer jobbar rätt i vårt miljöarbete, med en stor satsning på att minska våra klimatpåverkan. Vi har som jag tidigare bloggat om fram till 2007 minskat våra utsläpp av växthusgaser (omräknat till koldioxidekvivalenter) med mer är 35% från 2000 (indexerat mot försäljning) och har nu satt ett nytt globalt mål att ytterligare minska våra utsläpp med 20% i absoluta tal fram till 2012. Jag hoppas att det arbete som vi, och även andra globala storbolag gjort, inom klimatområdet kan stå som goda exempel för Fredrik Reinfeldt, Lars-Erik Liljelund och de andra inom regeringskansliet i deras fortsatta arbete inför hösten 2009. Det är ett enormt viktigt arbete som står framför oss alla!! Information om Pfizers klimatarbete återfinns bland annat på vår globala hemsida http://www.pfizer.com/responsibility/index.jsp
Test
Bengt Mattson