Test
Bengt Mattson

För närvarande pågår FN:s stora klimatmöte i Poznan i Polen. Mötet som avslutas 12:e december ska lägga grunden för det nya "Kyoto-avtalet" som skall godkännas i Köpenhamn om ett år, i slutet av det svenska ordförandeskapet i EU. Ett framgångsrikt Köpenhamnsmöte är inte bara enormt viktigt för att bromsa klimatförändringarna utan självklart också rent politiskt för EU som åtminstone hitintills varit den ledande kraften inom den internationella klimatpolitiken, samt för Sverige och vår nuvarande regering. Med tanke på hur viktigt det är med en framgång blir jag ganska förvånad över den relativa stiltje det är i rapportering i media kring klimatfrågan generellt för närvarande, och specifikt såklart från mötet i Poznan. Kanske är det så enkelt att det inte bara är jag som känner en viss avvaktan, i stor spänning, för hur långt man lyckas nå fram till den 12:e december. Kommer vi kunna titta på Lucia, med alla hennes vackra ljus brinnande, och känna att hon verkligen förebådar en ljusnande framtid eller kan det gå så illa att klimatförhandlingarna helt brutit samman? I sådana fall är framtiden mycket mörkare än vad jag och många andra hoppas...

Ett par spännande diskussioner och artiklar har skrivits inför Poznan-mötet (exempelvis i SvD samt på nyhetssiten Newsmill) men just nu känns det som sagt var som om vi alla håller andan och avvaktar inför Lucia - har hon med sig ett positivt eller ett negativt klimatbudskap?

Låt mig också idag passa på att tacka Lucia-kandidaten Alexandra som tävlat i Sveriges Lucia (www.sverigeslucia.se) å A Non Smoking Generations vägnar. Röstningen avslutades igår och Alexandra nådde inte riktigt ända fram. Kampen mot tobaken fortsätter såklart ändå (och faktiskt också helt oberoende av utgången i Poznan...)

Alexandra Rahm - Luciakandidat
Alexandra Rahm - Luciakandidat

 

Stöd kampen mot tobaken
Stöd kampen mot tobaken

 

Test
Bengt Mattson