Test
Bengt Mattson

Ja, ingen har väl kunnat undvika att via nyheter på TV, i radion, på nätet och i tidningar förstå att klimatmötet i Köpenhamn inte blev den stora framgång med ett nytt starkt globalt klimatavtal som många av oss hade hoppats. Men hur illa är resultatet? Det är svårt att ta ställning till. De rapporter som kommer från olika politiker, tjänstemän och organisationer samt företag varierar från "fiasko och besvikelse" till "det kunde varit ännu värre". Ska man hitta några som låter mer positiva än så får man säkert lyssna till de största klimatskeptikerna i världen - de kan möjligtvis känna sig ganska tillfredsställda...

Rekommenderad läsning för att få en uppdatering kring slutresultatet kan exempelvis vara World Resources Institute som åtminstone försöker se något positivt i slutdokumentet.

"This is a important moment. Much more is needed, but today marks a foundation for a global effort to fight climate change,” said Jonathan Lash, President of the World Resources Institute"

Även på den officiella sidan för klimatmötet (COP15) kan man se kommentarer som försöker se framtiden an med viss optimism - detta är bara början...
"European Commission President Jose Manuel Barroso said the deal was clearly below the European Union's goal. I will not hide my disappointment, he said. But British Prime Minister Gordon Brown was positive, saying - a year ago nobody thought this sort of agreement was possible.

The document said carbon emissions should be reduced enough to keep the increase in average global temperatures below 2 degrees Celsius (3.6 degrees Fahrenheit) compared to pre-industrial levels."

Många andra kommentarer använder dock uttryck som besvikelse och fiasko. Svenska Dagbladets kallar det hela "stort misslyckande för klimatmötet", Dagens Nyheter pratar om "fiasko i Köpenhamn", och Världsnaturfondens, WWF, generalsekreterare kallar mötet "en gigantisk besvikelse" i ett pressmeddelande nu på morgonen.

Intressant tycker jag det är, och det är säkert delvis ett uttryck för den stora besvikelse många känner, att se att många också ifrågasätter om det egentligen går att nå framgång inom ramen för "FN-systemet". Går det att nå koncensus, och starkt legalt bindande avtal, när så många länder med helt olika förutsättningar, intressen och grader av demokratiska förhållningssätt möts? SvD:s Susanna Baltscheffsky funderar kring om "hela FN-processen kan ifrågasättas" och Maria Wetterstrand skriver på DN Debatt idag att "klimatmötet i Köpenhamn är ett monumentalt nederlag" och att "efter Köpenhamn behövs nytänkande inom FN-systemet om hur klimatförhandlingarna bedrivs".

Det ska bli spännande att följa den fortsatta utvecklingen kring Köpenhamnsöverenskommelsen och jag håller tummarna för att de planerade mötena under 2010 leder fram till starkare skrivningar. Men jag tror också att vi kommer att få se mängder med idéer om hur man kan hitta även alternativa vägar framåt, exempelvis genom att enskilda länder i allianser går samman men också att företag i olika konstellationer tar tydliga initiativ med bas i konkurrens och marknadskrafter. Jag är övertygad om att det finns mycket att vinna för de som snabbt ställer om klimatsmart! Som ni vet sen tidigare om ni läst mina inlägg på bloggen så tycker jag att den "gröna resa" som vi inom Pfizer har startat är rätt väg framåt. Ni kan läsa mer om det på vår globala hemsida samt se utvecklingen av bvårt klimatarbete på bilden nedan. Sen 2000 till 2007 minskade vi globalt utsläppen av växthusgaser med 43% satt i realtion till vår försäljning (vilket motsvarar knappa 20% i absoluta tal) och till 2012 avser vi att minska utsläppen med ytterligare 20% i absoluta tal. Betydligt mycket tuffare mål än vad världens ledare kunna enas om i Köpenhamnsöverenskommelsen...

Pfizer klimatmål och resultat
Pfizer klimatmål och resultat
Test
Bengt Mattson