Test
Bengt Mattson

Så är klimatmötet, COP15, igång... Och visst hettar debatten till genom amerikanska Naturvårdsverkets (US EPA) utspel om att
"växthusgaserna hotar hälsan för människor"

Läs mer i detalj om utspelet via denna länk och denna.

Detta utspel öppnar för regleringar av utsläpp av växthusgaser utan att den amerikanska senaten måste godkänna regleringarna. Oberoende vad man anser om detta utspel från EPA så får man ju konstatera att det timing-mässigt är enormt skickligt spelat...

I övrigt har inte så mycket konkret hänt under den första dagen utan mötet dominerades av vackra ord och utspel om förväntningar. Och folk har helt klart olika förväntningar på vilka resultaten kan tänkas bli från klimatmötet. Detta illustreras mycket tydligt idag på Miljöaktuellt.

Miljöaktuellt presenterar tio olika scenarier för fyra ledande experter/opinionsbildare: Björn Stigson på World Business Council for Sustainable Development, Birgitta Resvik på Svenskt Näringsliv, Anders Hellberg på Greenpeace och Emma Lindberg på Naturskyddsföreningen. Och deras svar skiljer på sig ganska rejält. Vem som har rätt, ja det återstår att se...

Test
Bengt Mattson